Urząd czynny:

poniedziałek: 8:00-18:00
wtorek-czwartek: 8:00-16:00
piątek: 8:00-14:00

Przyjęcia interesantów w godzinach:

poniedziałek: 8:00-17.30
wtorek-czwartek: 8:00-15.30
piątek: 8:00-13.30

Komunikaty:

Zarządzenie Nr 533/2023Wójta Gminy Nieporęt z dnia 7 grudnia 2023 r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektów aktu prawa miejscowego – uchwał Rady Gminy Nieporęt w sprawie: 1 ) szczegółowych zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach treningowych lub wspomaganych oraz 2) uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieporęcie.

Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie szuka pracownika

Gminne ozdoby choinkowe 2023

Nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Zgłoś problem

telefon interwencyjny Straży Gminnej:
668 116 761

komisariat Policji w Nieporęcie:
22 774 87 67

System LocalSpot

Serwis SMS

Aby otrzymywać informacje o warunkach pogodowych, awariach, utrudnieniach w ruchu, a przede wszystkim sytuacjach kryzysowych zagrażających zdrowiu i życiu, wyślij SMS o treści:

nieporet01 na numer: 503 340 503