Obowiązek nauki – uczniowie z Ukrainy

Przypominamy, że uczniowie z Ukrainy, w wieku 15-18 lat mieszkający na terenie Gminy Nieporęt są objęci obowiązkiem nauki. W związku z tym prosimy o zgłaszanie kontynuacji nauki w systemie polskim lub ukraińskim na załączonym wzorze do Gminnego Zespołu Oświaty, Plac Wolności 1, 05-126 Nieporęt (budynek Urzędu Gminy Nieporęt), kontakt: sekretariat@gzo.nieporet.pl.