Nr pokoju Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik Nr tel. wew. Nr faksu
31 Wieloosobowe stanowisko ds. kancelarii 22 767 04 00, 22 767 04 02 22 767 04 41
Nr pokoju Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik Nr tel. wew. Nr faksu
39 Kierownik Emila Gera 22 767 04 23
39 Wieloosobowe stanowisko ds. księgowości podatkowej 22 767 04 23
40 Wieloosobowe stanowisko ds. wymiaru i kontroli podatków i opłat 22 767 04 21
Nr pokoju Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik Nr tel. wew. Nr faksu
39 Kierownik Emila Gera 22 767 04 23
39 Wieloosobowe stanowisko ds. księgowości podatkowej 22 767 04 23
40 Wieloosobowe stanowisko ds. wymiaru i kontroli podatków i opłat 22 767 04 21
Nr pokoju Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik Nr tel. wew. Nr faksu
19 Kierownik Dorota Brzozowska 22 767 04 46
19 Wieloosobowe stanowisko ds. informacji publicznej i promocji gminy 22 767 04 46
Nr pokoju Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik Nr tel. wew. Nr faksu
30 Kierownik Tadeusz Biernat 22 767 04 40
30 Wieloosobowe stanowisko ds. spraw obronnych,
obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
22 767 04 40
Nr pokoju Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik Nr tel. wew. Nr faksu
36 Kierownik Elżbieta Staniszewska 22 767 04 25
34 Kierownik USC Małgorzata Gajda 22 767 04 26
36 Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych 22 767 04 25
36

 

1

Stanowisko ds. obywatelskich i działalności gospodarczej

Stanowisko ds. zdrowia i spraw społecznych

22 767 04 26

22 767 04 07

Nr pokoju Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik Nr tel. wew. Nr faksu
49 Zastępca Wójta, Kierownik Alicja Sokołowska 22 767 04 13
58 Zastępca Kierownika Sławomir Wierzchoń
Stanowisko ds. inwestycji drogowych 22 767 04 16
60 Stanowisko ds. inwestycji – sieć wodno – kanalizacyjna 22 767 04 35
58

60

Wieloosobowe stanowisko ds. inwestycji

Stanowisko ds.nadzoru inwestorskiego

22 767 04 42

22 767 04 35

Nr pokoju Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik Nr tel. wew. Nr faksu
29

Kierownik Krzysztof Aniołkowski

22 767 04 37

22 767 04 41

29

Wieloosobowe stanowisko ds. dróg i transportu

22 767 04 38
Nr pokoju Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik Nr tel. wew. Nr faksu
7

Kierownik Bożena Bartkiewicz

22 767 04 08
8

Wieloosobowe stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami

22 767 04 12
7

Stanowisko – geodeta gminny

22 767 04 08
Nr pokoju Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik Nr tel. wew. Nr faksu
56

Kierownik Maciej Czerski

22 767 04 20
56

Wieloosobowe stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego

22 767 04 20
Nr pokoju Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik Nr tel. wew. Nr faksu
6

Kierownik Monika Dąbrowska

22 767 04 10
5 Wieloosobowe stanowisko ds. ochrony środowiska 22 767 04 10
6 Stanowisko ds. rolnictwa 22 767 04 10
5  Stanowisko ds. gospodarki wodnej 22 767 04 10

                                                              

  32 Agnieszka Ogonowska

22 767 04 47

4

Wieloosobowe stanowisko ds.gospodarki odpadami komunalnymi

 22 767 04 27,

32 Stanowisko ds. egzekucji administracyjnej 22 767 04 47
 3 Wieloosobowe stanowisko ds. gospodarki odpadami

22 767 04 48

32

Stanowisko ds. wymiaru i kontroli opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 22 767 04 47,

32 Stanowisko ds. księgowości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
22 767 04 47

Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik

Nr tel. wew.

Nr faksu

Komendant Joanna Mizerska 22 774 87 91
Telefon interwencyjny 668 116 761

Budynek: ul. Zegrzyńska 10 H, 05-126 Nieporęt

Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik

Nr tel. wew.

Nr faksu

46 Samodzielne stanowisko radca prawny

22 767 04 00

Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik

Nr tel. wew.

Nr faksu

55 Stanowisko ds. audytu wewnętrznego

22 767 04 31

Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik

Nr tel. wew.

Nr faksu

44 Skarbnik, Kierownik Katarzyna Skuza

41 Główny księgowy Anna Skocz 22 767 04 11

 

43

Wieloosobowe stanowisko ds. księgowości budżetowej

22 767 04 39

41 Stanowisko ds. rachuby płac

22 767 04 11

42 Wieloosobowe stanowisko ds. księgowości budżetowej

22 767 04 01

 

16

Wieloosobowe stanowisko ds. księgowości budżetowej

22 767 05 35

Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik

Nr tel. wew.

55 Sekretarz, Kierownik Joanna Jońska

22 767 04 29

48 Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi Rady

e-mali:radagminy@nieporet.pl

22 767 04 15

22 767 04 04

48

Stanowisko ds. koordynacji zadań Wójta

22 767 04 14

26 Stanowisko ds. informatyki  22 767 04 22

Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik

Nr tel. wew.

45  Kierownik Barbara Kopcińska

22 767 04 24

12

Z-ca Kierownika Beata Bułka

stanowisko ds. pracowniczych

22 767 04 19

31

Wieloosobowe stanowisko ds. kancelarii

22 767 04 00, 767 04 02

2 Stanowisko ds. sportu i turystyki

Stanowisko ds. archiwum zakładowego

22 767 04 28
12 Stanowisko ds.administracyjnych 22 767 04 19
30 Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 22 767 04 40
30 Inspektor Ochrony Danych 22 767 04 00
      59 Stanowisko ds. zamówień publicznych i pozyskiwania funduszy zewnętrznych

22 767 04 05

59

Stanowisko ds. zamówień publicznych

22 767 04 05

Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych
Justyna Chwojnicka – Gut