Nr pokoju Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik Nr tel. wew. Nr faksu
31 Wieloosobowe stanowisko ds. kancelarii 22 767 04 00, 22 767 04 02 22 767 04 41
Nr pokoju Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik Nr tel. wew. Nr faksu
39 Kierownik Emila Gera 22 767 04 23
39 Wieloosobowe stanowisko ds. księgowości podatkowej 22 767 04 23
40 Wieloosobowe stanowisko ds. wymiaru i kontroli podatków i opłat 22 767 04 21
Nr pokoju Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik Nr tel. wew. Nr faksu
39 Kierownik Emila Gera 22 767 04 23
39 Wieloosobowe stanowisko ds. księgowości podatkowej 22 767 04 23
40 Wieloosobowe stanowisko ds. wymiaru i kontroli podatków i opłat 22 767 04 21
Nr pokoju Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik Nr tel. wew. Nr faksu
19 Kierownik Dorota Brzozowska 22 767 04 46
19 Wieloosobowe stanowisko ds. informacji publicznej i promocji gminy 22 767 04 46
Nr pokoju Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik Nr tel. wew. Nr faksu
30 Kierownik Tadeusz Biernat 22 767 04 40
30 Wieloosobowe stanowisko ds. spraw obronnych,
obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
22 767 04 40
Nr pokoju Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik Nr tel. wew. Nr faksu
36 Kierownik Sebastian Remisz 22 767 04 25
34 Kierownik USC Marzena Kunicka 22 767 04 26
36 Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych 22 767 04 25
36

 

1

Stanowisko ds. obywatelskich i działalności gospodarczej

Stanowisko ds. zdrowia i spraw społecznych

22 767 04 26

22 767 04 07

Nr pokoju Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik Nr tel. wew. Nr faksu
49 Zastępca Wójta, Kierownik Alicja Sokołowska 22 767 04 13
57 Zastępca Kierownika Sławomir Wierzchoń
Stanowisko ds. inwestycji drogowych, Stanowisko ds.nadzoru inwestorskiego 22 767 04 16
60 Stanowisko ds. inwestycji – sieć wodno – kanalizacyjna

Stanowisko ds. inwestycji – sieć wodociągowa

22 763 94 77

22 763 94 76

59

 

Wieloosobowe stanowisko ds. inwestycji

 

22 763 94 72

22 763 94 73

Nr pokoju Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik Nr tel. wew. Nr faksu
29

Kierownik Krzysztof Aniołkowski

22 767 04 37

22 767 04 41

29

Wieloosobowe stanowisko ds. dróg i transportu

22 767 04 38
Nr pokoju Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik Nr tel. wew. Nr faksu
7

Kierownik Bożena Bartkiewicz

22 767 04 08
8

Wieloosobowe stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami

22 763 94 60

22 763 94 61

7

Stanowisko – geodeta gminny

 22 763 94 69
Nr pokoju Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik Nr tel. wew. Nr faksu
56

Kierownik Maciej Czerski

22 767 04 20
56

Wieloosobowe stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego

22 767 04 20
Nr pokoju Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik Nr tel. wew. Nr faksu
6

Kierownik Monika Dąbrowska

22 763 94 57
5 Wieloosobowe stanowisko ds. ochrony środowiska 22 763 94 58; 22 763 94 59
6 Stanowisko ds. rolnictwa 22 763 94 56
6 Stanowisko ds. ochrony środowiska 22 763 94 68
5 Stanowisko ds. gospodarki wodnej 22 763 94 58

                                                              

  32 Agnieszka Ogonowska

22 763 94 75

4

Wieloosobowe stanowisko ds.gospodarki odpadami komunalnymi

22 763 94 62

22 763 94 63

3 Stanowisko ds. egzekucji administracyjnej                              22 763 94 71
 3 Wieloosobowe stanowisko ds. gospodarki odpadami

22 767 04 48

32

Stanowisko ds. wymiaru i kontroli opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 22 763 94 70

32 Stanowisko ds. księgowości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
                                22 763 94 70

Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik

Nr tel. wew.

Nr faksu

Komendant Joanna Mizerska 22 774 87 91
Telefon interwencyjny 668 116 761

Budynek: ul. Zegrzyńska 10 H, 05-126 Nieporęt

Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik

Nr tel. wew.

Nr faksu

46 Samodzielne stanowisko radca prawny

22 767 04 00

Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik

Nr tel. wew.

Nr faksu

55 Stanowisko ds. audytu wewnętrznego

22 767 04 31

Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik

Nr tel. wew.

Nr faksu

44 Skarbnik, Kierownik Katarzyna Skuza

41 Główny księgowy Anna Skocz 22 767 04 11

43

Wieloosobowe stanowisko ds. księgowości budżetowej

22 767 04 39

41 Stanowisko ds. rachuby płac

22 767 04 11

42 Wieloosobowe stanowisko ds. księgowości budżetowej

22 767 04 01

 

16

Wieloosobowe stanowisko ds. księgowości budżetowej

22 763 94 65

22 763 94 66

22 763 94 67

Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik

Nr tel. wew.

48 Kierownik Katarzyna Duszak

22 767 04 14

55 Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi Rady

e-mali:radagminy@nieporet.pl

22 763 94 31

26 Stanowisko ds. informatyki  22 763 94 44

Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik

Nr tel. wew.

38  Kierownik Joanna Jońska

12

Z-ca Kierownika Beata Bułka

stanowisko ds. pracowniczych

22 767 04 19

31

Wieloosobowe stanowisko ds. kancelarii

22 767 04 00, 767 04 02

2 Stanowisko ds. sportu i turystyki

Stanowisko ds. archiwum zakładowego

22 767 04 28
12 Stanowisko ds.administracyjnych 22 767 04 19
30 Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 22 767 04 40
30 Inspektor Ochrony Danych 22 767 04 00
                            58 Stanowisko ds. zamówień publicznych i pozyskiwania funduszy zewnętrznych

22 763 94 54

58

Stanowisko ds. zamówień publicznych

22 763 94 55

Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych
Justyna Chwojnicka – Gut
                                     22 763 94 53