Załatwianie spraw urzędowych przy wykorzystaniu profilu zaufanego.

Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji. Zakres spraw, które możemy w urzędzie w ten sposób załatwić, jest bardzo szeroki. Katalog wniosków i formularzy dostępny jest w BIP w zakładce Poradnik Interesanta https://bip.nieporet.pl/m,8991,poradnik-interesanta.html. Ułatwieniem dla nas jest także możliwość potwierdzenia profilu w UG Nieporęt, który posiada do tego stosowne uprawnienia. Teraz, składając wniosek o profil zaufany poprzez stronę www.pz.gov.pl, możemy go poświadczyć w gminie, a także sprawdzić lub unieważnić. Punkt potwierdzający dostępny jest na parterze budynku urzędu w  Dziale Spraw Obywatelskich – w godzinach 8.30 – 15.30, tel. 22 767 04 26.  

Możemy również przesłać pismo na adres poczty e-mail: urzad@nieporet.pl, co ograniczy nam  kontakt osobisty z innymi osobami.

Korzystajmy z pośrednictwa internetu dla własnej wygody, a obecnie także dla większego bezpieczeństwa.