Herb gminy Nieporęt

Herb gminy Nieporęt

Herb Gminy

Na herbie gminy znajduje się złota łódź z żaglem w kształcie litery „N” na niebieskim polu odwołuje się do tradycji i wydarzeń historycznych związanych z Nieporętem oraz nawiązuje do czasów współczesnych.

Zwieńczenie tarczy herbu koroną przypomina, że Nieporęt był królewszczyzną – miejscowością będącą własnością królów. Snop zboża na dziobie łodzi, wzięty z herbu Wazów, mówi o tym, że należał do władców tej dynastii.

Łódź ze stylizowanym na literę „N” żaglem łączy pamięć o dawnych czasach z dniem dzisiejszym. Informuje o walorach turystycznych gminy związanych z położeniem nad Jeziorem Zegrzyńskim, o rozwoju bazy turystyczno-wypoczynkowej oraz możliwościach uprawiania sportów wodnych.

Kolory herbu – złoty i niebieski – to kolor szlachetnego kruszcu symbolizujący związek gminy z historią i kolor wody określający jej współczesny charakter.

Uchwała nr XLIV/112/05 Rady Gminy Nieporęt z dnia 24 listopada 2005 r. 

 

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie obraz.png

Pierwsze publiczne wykonanie hejnału Gminy Nieporęt

Pierwsze publiczne wykonanie hejnału Gminy Nieporęt

Hejnał Gminy Nieporęt

Hejnał został przyjęty uchwałą nr L\26\06 Rady Gminy Nieporęt z dnia 28 lutego 2006 r. Hejnał skomponował muzyk i kompozytor, a jednocześnie mieszkaniec Nieporętu, Maciej Piwkowski. W konkursie ogłoszonym przez Gminę Nieporęt jego utwór pokonał 18 innych kompozycji. W ocenie utworu komisja podkreśliła dworski i uroczysty charakter melodii oraz mocny i zdecydowany rytm.
Pierwsza publiczna prezentacja hejnału Gminy Nieporęt (w wykonaniu autora) odbyła się 28 lutego 2006 r.

Hejnał Gminy Nieporęt w wersji na dwie trąbki

Zapis nutowy hejnału

Hejnał Gminy Nieporęt w pełnej wersji muzycznej

Logo gminy Nieporęt