Liczba mieszkańców

13805

mieszkańców

6659

mężczyzn

7146

kobiet

3222 osób

w wieku przedprodukcyjnym

8348 osób

w wieku produkcyjnym

2235 osób

w wieku emerytalnym

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem
0-2 237 174 411
3 65 68 133
4-5 189 159 348
6 106 79 185
7 101 108 209
8-12 540 479 1019
13-15 213 232 445
16-17 168 169 337
18 73 62 135
19-65 4250 0 4250
19-60 0 4098 4098
> 65 717 0 717
> 60 0 1518 1518
ogółem 6659 7146 13805

Przyrost naturalny w Gminie Nieporęt w latach 2005-2014

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
ilość urodzeń 118 136 146 161 165 165 152 163 137 123
ilość zgonów 100 80 111 95 113 92 90 81 110 99
ilość małżeństw 117 132 131 164 143 125 122 98 100 99
stopa przyrostu naturalnego 1,57‰ 4,73‰ 2,79‰ 5,75‰ 4,37‰ 6,08‰ 5,04‰ 6,54‰ 2,12‰ 1,85‰

Powierzchnia gminy

9606 ha

powierzchnia gminy

33%

użytki rolne

44%

użytki leśne

Miejscowość Liczba mieszkańców Gęstość zaludnienia

(ilość osób przypadająca na km2)

Aleksandrów 295 144,93
Beniaminów 213 297,26
Białobrzegi 1142 54,15
Izabelin 227 96,27
Józefów 1053 184,99
Kąty Węgierskie 791 58,88
Michałów-Grabina 751 482,50
Nieporęt 3568 293,90
Rembelszczyzna 548 250,87
Rynia 302 154,68
Stanisławów Drugi 746 504,64
Stanisławów Pierwszy 1627 81,79
Wola Aleksandra 245 329,11
Wólka Radzymińska 786 151,92
Zegrze Południowe 843 302,42
Ogółem: 13137 140,95

Mapa sołectw

Mapa sołectw

Wszystkie powyższe dane są aktualne na dzień 31 grudnia 2017 r.