Liczba mieszkańców

13911

mieszkańców

6731

mężczyzn

7180

kobiet

3250 osób

w wieku przedprodukcyjnym

8309 osób

w wieku produkcyjnym

2352 osób

w wieku emerytalnym


14393

Liczba mieszkańców według rejestru wyborców (2018 r.)

9606 ha

powierzchnia gminy

33%

użytki rolne

44%

użytki leśne

Miejscowość Liczba mieszkańców Gęstość zaludnienia

(ilość osób przypadająca na km2)

Aleksandrów 334 164,09
Beniaminów 213 297,26
Białobrzegi 1128 53,48
Izabelin 219 92,87
Józefów 1214 213,27
Kąty Węgierskie 861 64,09
Michałów-Grabina 810 520,40
Nieporęt 3744 308,39
Rembelszczyzna 586 268,26
Rynia 313 160,31
Stanisławów Drugi 820 554,69
Stanisławów Pierwszy 1806 90,78
Wola Aleksandra 248 333,13
Wólka Radzymińska 808 156,17
Zegrze Południowe 807 289,50
Ogółem: 13911 149,25
Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem
0-2 230 198 428
3 82 55 137
4-5 145 146 291
6 111 85 196
7 112 81 193
8-12 540 500 1040
13-15 245 239 484
16-17 161 168 329
18 72 80 152
19-65 4262 0 4262
19-60 0 4047 4047
> 65 771 0 771
> 60 0 1581 1581
ogółem 6731 7180 13911

Przyrost naturalny w Gminie Nieporęt w latach 2010-2018

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ilość urodzeń 165 152 163 137 123 120 135 135 145
ilość zgonów 92 90 81 110 99 102 95 122 104
ilość małżeństw 125 122 98 100 99 60 66 74
stopa przyrostu naturalnego 6,08‰ 5,04‰ 6,54‰ 2,12‰ 1,85‰ 1,31‰ 2,84‰ 0,91‰ 2,94‰

Mapa sołectw

Mapa sołectw

Dane dotyczące liczby mieszkańców są aktualne na dzień 31 grudnia 2018r.