• Zarządzenie Nr 7/2016 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 14 stycznia 2016 r.
  o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów w zakresie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży mieszkańców gminy w 2016 roku
 • Zarządzenie Nr 7/2016 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 14 stycznia 2016 r.
  o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów w zakresie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży mieszkańców gminy w 2016 roku.
 • Zarządzenie Nr 29/2016 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 2 lutego 2016 r.
  w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów w zakresie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży mieszkańców gminy w 2016 roku.
 • Zarządzenie Nr 40 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 17 lutego 2016 r.
  w sprawie wyboru i odrzucenia ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów w zakresie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży mieszkańców gminy w 2016 roku.