Z dniem 1 kwietnia 2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016, poz. 195). Ustawa określa zasady przyznawania i ubiegania się o świadczenie wychowawcze.

W gminie Nieporęt program Rodzina 500+ realizowany będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieporęcie.

Podstawą do ubiegania się o świadczenie przez osoby uprawnione będzie złożony wniosek. Osoby zamieszkujące na terenie Gminy Nieporęt będą mogły składać wnioski od 1 kwietnia 2016 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieporęcie, ul. Podleśna 4a, tel. 22 490-43-41 lub 44

Wnioski dostępne są:

  • w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nieporęcie, ul. Podleśna 4a
  • w kancelarii Urzędu Gminy Nieporęt, Plac Wolności 1

Wniosek do pobrania

Oświadczenie

 

Ponadto wnioski będzie można składać również za pośrednictwem portali

Wnioski złożone przed dniem 1 kwietnia 2016 r. nie będą rozpatrywane.

Na stronie www.gopsnieporet.pl w zakładce Rodzina 500+ znajdują się  wszystkie informacje dotyczące przyznawania świadczeń: kto może się o nie ubiegać, kiedy świadczenie nie przysługuje, wyjaśnienia dotyczące kryterium dochodowego, gdzie i kiedy należy składać wnioski, jakie dokumenty są wymagane.

Zapoznać się też można z aktami prawnymi, regulującymi program Rodzina 500+: