Przypominamy, że zbliża się termin wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za III kwartał, który upływa 15 września 2015 r. Na druku prosimy wpisać imię i nazwisko osoby, której dotyczy płatność, natomiast w tytule płatności: „OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI np. III kwartał 2015 r. lub w przypadku rat miesięcznych np. lipiec 2015 r., sierpień 2015 r. itp.” – płacąc w ratach miesięcznych należy pamiętać o terminach płatności zgodnie z kwartalnymi okresami rozliczeniowymi.

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny należy uiszczać na konto wskazane w decyzji wymiarowej lub u sołtysa wsi, natomiast podatek od środków transportowych należy uiszczać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Nieporęt.