Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej – największa ogólnopolska organizacja samorządów wiejskich w Polsce powołana do integracji gmin, rozwoju samorządności lokalnej oraz lobbingu na rzecz gmin wiejskich.

Przewodniczący Związku jest Marek Oszewski– wójt gminy Lubicz. Członkami Związku Gmin Wiejskich RP jest 565 gmin (stan na dzień 01.12.2015) spośród 2479 gmin w Polsce.

Odnośnik do strony do strony internetowej związku
Uchwała w sprawie przystąpienia gminy do Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

Związek Gmin Zalewu Zegrzyńskiego

Misja Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego.

  • Wspieranie rozwoju gospodarczego terenu przy założeniu zachowania walorów przyrodniczo – krajoznawczych,
  • Rozwój i promocja turystyki i rekreacji na Zalewie i wokół jego brzegów.

Odnośnik do strony internetowej związku
Odnośnik do uchwały na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Nieporęt

Związek Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”

Misją LGD jest: „Inicjowanie i wspieranie działań społeczności obszaru Partnerstwa na rzecz ochrony bogactwa przyrodniczego, rozwoju gospodarczego, turystyki, sportu i rekreacji, z wykorzystaniem tradycji historycznej i kultury lokalnej obszaru Partnerstwa”.

Odnośnik do strony internetowej związku
Odnośnik do uchwały na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Nieporęt