Liczba mieszkańców w tym
kobiet mężczyzn
14 123 7180 6731

w wieku przedprodukcyjnym: 3250 osób

w wieku produkcyjnym: 8309 osób

w wieku emerytalnym: 2352 osób

Liczba mieszkańców według rejestru wyborców (2018 r.): 14393

powierzchnia gminy: 9606 ha

użytki rolne: 33%

użytki leśne: 44%

Miejscowość Liczba mieszkańców Gęstość zaludnienia

(ilość osób przypadająca na km2)

Aleksandrów 352 193,4
Beniaminów 209 294,3
Białobrzegi 1108 52,53
Izabelin 227 96,5
Józefów 1254 220,03
Kąty Węgierskie 868 64,63
Michałów-Grabina 816 524,42
Nieporęt 3746 308,56
Rembelszczyzna 603 276,09
Rynia 316 144,68
Stanisławów Drugi 836 565,62
Stanisławów Pierwszy 1879 94,42
Wola Aleksandra 254 341,39
Wólka Radzymińska 830 160,54
Zegrze Południowe 803 288,12
Ogółem: 14101 149,25
Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem
0-2 222 187 409
3 86 74 160
4-5 155 130 285
6 82 81 163
7 116 89 205
8-12 552 506 1058
13-15 272 245 517
16-17 146 159 305
18 95 88 183
19-65 4273 0 4273
19-60 0 4076 4076
> 65 824 0 824
> 60 0 1643 1643
ogółem 6823 7278 14101

Przyrost naturalny w Gminie Nieporęt w latach 2010-2018

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ilość urodzeń 165 152 163 137 123 120 135 135 145
ilość zgonów 92 90 81 110 99 102 95 122 104
ilość małżeństw 125 122 98 100 99 60 66 74
stopa przyrostu naturalnego 6,08‰ 5,04‰ 6,54‰ 2,12‰ 1,85‰ 1,31‰ 2,84‰ 0,91‰ 2,94‰

Mapa sołectw

Mapa sołectw

Dane dotyczące liczby mieszkańców są aktualne na dzień 31 grudnia 2018r.