Dr. Krystyna Malinowska-Lerman

Dr. Malinowska-Lerman

ŚP. Dr Krystyna Malinowska-Lerman

Tytuł honorowego obywatela przyznano w 1997 roku.

Zmarła w lutym 2019 r.

Pani doktor od 1962 roku związana była z gminą Nieporęt. Z jej nazwiskiem nierozerwalnie związane jest powstanie Ośrodka Zdrowia w Nieporęcie.Przez dwadzieścia sześć lat była jego Kierownikiem , dokładając przez ten czas starań, by placówka rozwijała się i spełniała rosnące potrzeby mieszkańców. Cały okres pracy zawodowej Pani doktor wypełniony był też nieprzerwaną aktywnością społeczną. To z jej inicjatywy powstał pierwszy w Polsce Klub Seniora, była członkiem  Członkiem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

 

Dr inż. Zbigniew Ciekanowski

Tytuł honorowego obywatela przyznano 24 sierpnia 2006 r.

Zbigniew Ciekanowski jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu. W 2005 roku uzyskał tytuł doktora w Akademii Obrony Narodowej. Z gminą Nieporęt związał się w 1995 roku, gdy w stopniu kapitana rozpoczął służbę w Jednostce Wojskowej nr 2474 w Białobrzegach.

Za swoje osiągnięcia w pracy zawodowej i w służbie dla Rzeczpospolitej otrzymał od Prezydenta RP Srebrny Krzyż Zasługi

Odnośnik do uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nieporęt

Zbigniew Ciekanowski

ŚP.Wojciech Derejski

Tytuł honorowego obywatela przyznano 17 kwietnia 2007 r.

Wojciech Derejski

Wojciech Derejski

Wojciech Derejski z Michałowem-Reginowem związany jest od dziecka.  Szkołę  podstawową  ukończył w  Legionowie,  naukę  kontynuował w liceum w Warszawie. Jednocześnie cały  czas  pracował  w gospodarstwie matki   w   Michałowie-Reginowie.
W czasie okupacji Wojciech Derejski był  żołnierzem 706  plutonu  AK  Michałów-Łajski,  a  także członkiem Ochotniczej Straż Pożarnej w Michałowie-Reginowie. Po wojnie ukończył studia,  był  nauczycielem,  pracował w  Centralnym  Biurze  Konstrukcji Maszynowych oraz ponad 28 lat w Instytucie Doświadczalnym IBMER.
W wieku 60 lat przeszedł na wcześniejszą emeryturę i zajął się gospodarstwem i pracą społeczną w Michałowie-Reginowie.
W latach 80-tych zaangażował się w gazyfikację wsi i całej gminy Nieporęt. Pełnił funkcję sekretarza Społecznego Komitetu Gazyfikacyjnego, który doprowadził do zainstalowania prawie 300 przyłączy gazowych w samym tylko Michałowie-Reginowie.
Działał  również w   Społecznym Komitecie Telefonizacji, efektem jego  pracy  było  uruchomienie  blisko 100 numerów telefonicznych.
Był  także sekretarzem  do  spraw technicznych  w  Radzie  Sołeckiej, wtedy  też został  wybrany  sołtysem wsi  Michałów-Reginów.  Po drugiej kadencji  zrezygnował ze  względu na zły stan zdrowia.

Odnośnik do uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nieporęt

 

ŚP.por. Ignacy Kromplas

Tytuł honorowego obywatela przyznano 17 kwietnia 2007 r.

Zmarł w listopadzie 2006 r.

Ignacy Kromplas

Ignacy Kromplas

Ignacy Kromplas  życie swoje związał z Wojskiem Polskim. Mając 21 lat, w 1944 roku, wstąpił na ochotnika do  armii  i  brał  udział  w  walkach o wolność Ojczyzny. Po zakończeniu II wojny światowej odbył służbę wojskową  i  stał  się żołnierzem zawodowym. Od 1957    roku, przez  30  lat,  służył  w  Jednostce Wojskowej w Białobrzegach.

Po  odejściu  do  rezerwy  porucznik Kromplas zaangażował się w działalność  organizacji  kombatanckiej i życie kulturalne gminy.  Został prezesem  Koła  Gminnego  Związku Kombatantów  RP  i  Byłych  Więźniów Politycznych. Współpracował z   Gminnym  Ośrodkiem  Kultury i z Urzędem Gminy Nieporęt. Ustalał szczegóły gminnych uroczystości  i  udziału  w  nich  reprezentacji koła kombatantów. Dzięki zaangażowaniu  porucznika  Kromplasa, od wczesnych  lat  dziewięćdziesiątych     wszystkie     organizowane w   gminie  Nieporęt  uroczystości z okazji świąt narodowych odbywały  się przy współudziale  reprezentantów  Koła  Gminnego  Związku Kombatantów  RP  i  BWP.  Z  jego inicjatywy    ufundowany    został sztandar  Koła  Gminnego  nr   27, który  od  lat  symbolizuje  wartości patriotyczne i jednoczy środowisko lokalne, poprzez utrwalanie świadomości    wydarzeń    historycznych i   tożsamości  narodowej.  Ignacy Kromplas godnie reprezentował środowisko kombatanckie, a młodemu pokoleniu mieszkańców gminy Nieporęt  dawał  przykład  patriotyzmu i miłości do Ojczyzny. Był również pogodnym  i  serdecznym  człowiekiem,  do  ostatniego  dnia  pełnym energii i planów.

Odnośnik do uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nieporęt

 

ŚP. ks. Zbigniew Brzozowski

Tytuł honorowego obywatela przyznano 10 lipca 2008 r.

Zmarł w sierpniu 2016 r.

Zbigniew Brzozowski

Zbigniew Brzozowski

Wieloletni proboszcz naszej parafii. Urodził się w Skarżysku Kamiennej 4 lipca 1934 roku. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 sierpnia 1958 roku. Obowiązki proboszcza parafii w Nieporęcie objął 26 stycznia 1983 roku. Był proboszczem parafii przez 26 lat. Za swoją pracę duszpasterską został odznaczony przywilejem rokiety i mantoletu. 3 sierpnia 2008 roku, w dniu jubileuszu 50-lecia kapłaństwa, otrzymał od władz gminy akt nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Nieporęt.

Odnośnik do uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nieporęt