Informujemy,że 15 maja upływa termin płatność II raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych za 2017 rok