Warunki przyjęcia:
1. Rozmowa wstępna z członkiem kierownictwa LUTW,
2. Wypełnienie deklaracji przystąpienia do LUTW,
3. 2 zdjęcia legitymacyjne,
4. Wpisowe / dla nowo wstępujących/jednorazowo 20 złotych plus opłata za pierwszy semestr nowego roku akademickiego 50 złotych.

Do sekretariatu LUTW powinni zgłosić się również słuchacze poprzednich
lat w celu dokonania zapisu do poszczególnych zajęć fakultatywnych.
Ilość osób w poszczególnych grupach fakultatywnych ograniczona, decyduje
kolejność zapisów.
W nowym roku akademickim słuchacze będą mogli korzystać z następujących
zajęć fakultatywnych / pod warunkiem, że grupa będzie liczyła minimum 10
słuchaczy/ :
1. Język angielski / 3 poziomy /.
2. Język niemiecki / 2 poziomy/
3. Język rosyjski.
3. Warsztaty plastyczne.
4. Nauka obsługi komputera.
5. Zajęcia chóru.
6. Taniec towarzyski.
7. Zajęcia wizażu i stylizacji.
8. Terapia ruchem przy muzyce
9. Aerobic.
10. Rehabilitacja ruchowa.
11. Pływanie.
12. Salonik literacki i warsztaty teatralne.

Wyczerpującą informację mogą Państwo uzyskać w sekretariacie LUTW w Legionowie ul. Piłsudskiego 3 w godzinach 09.00-12.00 od poniedziałku do czwartku , na stronie internetowej www.lutw.net oraz pod numerem telefonu /22/ 784-05.15 / w czasie dyżurów członków kierownictwa.

W Serocku w siedzibie miejskiego Ośrodka Kultury ul. Pułtuska 47 , pod nr tel. /22/782-73-50 i na stronie internetowej ; www: kultura@serock.info i www.serock.pl.
Inauguracja roku akademickiego 2011/2012 dla słuchaczy LUTW i Filii w Serocku odbędzie się w dniu 23.09.2011 r. o godz. 16.30 w sali widowiskowej urzędu miasta w Legionowie ul. Piłsudskiego nr 41.

DYREKTOR
Legionowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
dr Roman BISKUPSKI