PGE Dystrybucja S.A., Oddział Warszawa, rejon energetyczny Legionowo zawiadamia, że planowana
jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zamieszkałych:

Data rozpoczęcia Data zakończenia Godziny Obszar Stacja
2016.01.18 08:00 2016.01.18 15:00 7 Rynia

  • ul. Główna od stacji transformatorowej do końca obwodu w kierunku ul. Radzymińskiej
  • ul. Radzymińska od Głównej
04-0654 Rynia Wieś obwód w kierunku Głównej.
2016.01.22 12:00 2016.01.22 16:00 4 Józefów

  • ul. Główna
  • ul. Wspólna
  • ul. Dębowa
04-0274 Józefów UNIWERSAL