Ze względu na potrzebę dotarcia z informacją o Unii Europejskiej i zasadach jej funkcjonowania do jak najszerszej grupy odbiorców informujemy że od 2018 r. bezpłatne działania realizowane przez Punkt Europe Direct będą dedykowane nie tylko – jak do tej pory – mieszkańcom m.st. Warszawy, ale równiez mieszkańcom gmin wchodzących w skład Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF). Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa (PIEED – Warszawa), którego celem jest przekazywanie informacji obywatelom na temat Unii Europejskiej, jej polityk, programów czy możliwości wykorzystania środków z funduszy europejskich czy Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji strategicznych. Więcej informacji o działalności o Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa znajdziemy na stronie http://europedirect.um.warszawa.pl