Wójt Gminy Nieporęt informuje, że w miesiącu maju 2017 r. wprowadzono zmiany w rozkładzie czasu pracy Urzędu Gminy Nieporęt:
– 2 maja (wtorek) dzień wolny od pracy,
– 13 maja (sobota) praca w godzinach 8.00-16.00.