PGE Dystrybucja S.A., Oddział Warszawa, rejon energetyczny Legionowo zawiadamia, że planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zamieszkałych:

Data Godziny Obszar Stacje trafo
2016-08-29 08:00-15:00 Nieporęt

  • ul. Wojska Polskiego
  • ul. Nowolipie
st. tr:
04-0605 Nieporęt Techmaprojekt,
04-0540 Nieporęt Baza.

Treść wygenerowana automatycznie na podstawie danych dostępnych na stronie internetowej spółki PGE Dystrybucja S.A.