Mieszkańcy Gminy Nieporęt,

dzięki znakowaniu szybciej znajdziecie swojego pupila w przypadku ucieczki i będzie on bezpieczniejszy.

Bezpłatne znakowanie psów

Oznakowanie zwierzęcia mikroprocesorem elektronicznym, czyli popularnym chipem, niesie ze sobą wiele korzyści.

Czipowanie to doskonała metoda zapobiegania bezdomności zwierząt umożliwiająca szybkie ustalenie właściciela zwierzęcia. W chwili jego znalezienia, można specjalnym czytnikiem odczytać numer i po sprawdzeniu w elektronicznej bazie danych uzyskać informacje o właścicielu i powiadomić go o odnalezieniu czworonoga. Elektroniczny czip z zakodowanym niepowtarzalnym numerem jest wielkości ziarenka ryżu, nie przeszkadza zwierzęciu i nie powoduje reakcji alergicznych. Jest on wprowadzany podskórnie na  szyi lub między łopatkami i może działać nawet kilkadziesiąt lat.

Elektroniczne oznakowanie jest również niezbędnym wymogiem, aby podróżować z czworonogiem po krajach Unii Europejskiej.

Warto zaznaczyć, że Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt realizujące usługi zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom w naszej gminie w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i … ”, prowadzi obowiązkowe znakowanie wszystkich psów, które trafiają do Schroniska i wyposażone jest w ww. czytnik. Nasza Straż Gminna, również posiada czytnik czipów, co umożliwia szybką identyfikację właściciela zwierzęcia.

Mieszkańcy gminy Nieporęt mogą skorzystać z możliwości bezpłatnego zaczipowania swojego pupila, w lecznicy weterynaryjnej – ALFAWET Michał Garwacki, z siedzibą w Nieporęcie 05-126, ul Jana Kazimierza 105.


Warunkiem bezpłatnego oznakowania psa jest wypełnienie przez właściciela wniosku o wykonanie zabiegu elektronicznego oznakowania psa, okazanie dowodu tożsamości, okazanie książeczki szczepień psa, rodowodu lub innego dokumentu potwierdzającego prawa do zwierzęcia, okazanie aktualnego świadectwa szczepienia psa przeciwko wściekliźnie.

Po spełnieniu tych warunków oraz w ramach rocznego budżetu na ten cel właściciel otrzyma skierowanie do gabinetu weterynaryjnego. Po zaczipowaniu właściciel psa otrzymuje adnotacje do książeczki zdrowia psa lub paszportu nr mikroczip, oraz potwierdzony przez lekarza weterynarii  elektroniczny dowód identyfikacji i rejestracji zwierzęcia, a dane dotyczące zwierzęcia i jego właściciela są wprowadzane do Międzynarodowej  Bazy Danych  Safe-Animal www.safe-animal.eu .

Wniosek można pobrać online lub w Urzędzie Gminy Nieporęt Pl. Wolności 1.