Harmonogram zbiórki odpadów niebezpiecznych - I połowa 2017 r.

Mobilny punkt zbiórki odpadów - Białobrzegi

Mobilny punkt zbiórki odpadów - Beniaminów

Odpady niebezpieczne jak sama nazwa wskazuje są niebezpieczne, zarówno dla człowieka, jak i dla zwierząt, roślin. W związku z powyższym, ich również nie można wrzucać do pojemnika przeznaczonego do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych, tylko należy zbierać oddzielnie.

W 2017 i 2018 r. na terenie gminy Nieporęt odpady niebezpieczne tj. rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, lampy fluorescencyjne, oleje, tłuszcze, farby, tusze, baterie i akumulatory, świetlówki, żarówki itd. pochodzące z gospodarstw domowych – odbierane będą za pomocą tzw. mobilnego punktu selektywnej zbiórki niebezpiecznych odpadów komunalnych tj. specjalnego samochodu ustawianego w wyznaczonym dniu i w wyznaczonym miejscu, do którego mieszkańcy gminy będą mogli dostarczyć ww. odpady niebezpieczne.

Ww. samochód ustawiany będzie w wyznaczonych miejscach na terenie gminy Nieporęt dwa razy w roku.

Ponadto przypominamy, że zużyte baterie i akumulatory oraz zużyte i przeterminowane leki  pochodzące z gospodarstw domowych należące do grupy odpadów niebezpiecznych można wrzucać do specjalnie do tego przeznaczonych pojemników rozstawionych na terenie gminy Nieporęt. Informacje na temat ww. pojemników można uzyskać na stronie internetowej www.nieporęt.pl zakładka odpady.