Uwaga! – zmiana siedziby punktu bezpłatnych porad prawnych

W związku z prowadzoną rozbudową budynku Urzędu Gminy Nieporęt, od dnia 9 marca 2017 r. roku punkt udzielania bezpłatnych porad prawnych przeniesiony zostaje do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Nieporęcie, przy ul. Dworcowej 9a.

Terminy przyjęć pozostają bez zmian: czwartki i piątki, w godz. 12.00-16.00.

Pomoc prawną otrzymają :

 • młodzież do 26. roku życia,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • seniorzy po ukończeniu 65 lat,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
 • porady dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej dostępne są wyłącznie dla osób, które przygotowują się do jej rozpoczęcia.

W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej uzyskamy informację dotyczącą ścieżki postępowania w naszej sprawie, pomoc w sporządzeniu pisma do sądu lub urzędu, projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie,że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Harmonogram dyżurów w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej we wszystkich punktach na terenie powiatu legionowskiego:

 • gmina Nieporęt – czw. i pt. 12.00-16.00
 • gmina Serock – pon. 10.00-14.00, śr. 8.00-12.00, pt. 12.00-16.00
 • gmina Wieliszew (Łajski) – pon. 8.00-12.00, wt. 12.00-16.00, śr. 12.00-16.00
 • gmina Jabłonna – wt. 10.00-14.00, czw. 12.00-16.00
 • Legionowo, ul. Sikorskiego 11 (Starostwo Powiatowe w Legionowie

pon. 8:00-12:00
wt. 14:00-18:00
śr. 16:00-20:00
czw. 14:00-18:00
pt. 14:00-18:00

 • Legionowo, ul. Piłsudskiego 41 (Urząd Miasta Legionowo) – pon.-pt. 16:00-20:00
 • Legionowo, ul. Piłsudskiego 3 – pon.-pt. 8:00-12:00