Gmina Nieporęt wyznaczyła miejsce do prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników.

Zachęcamy wszystkich rolników do nieodpłatnego korzystania z miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty, znajdującego się na pierwszym parkingu od ul. Wazów w Nieporęcie.

26 maja 2022 r. Rada Gminy Nieporęt przyjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia miejsca prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz przyjęcia Regulaminu miejsca prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. Obowiązek stworzenia takiego miejsca nakłada na gminy ustawa z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.

Dzięki temu każdy rolnik ma prawo w wyznaczonym miejscu i czasie sprzedawać wyprodukowane w swoim gospodarstwie rolnym produkty, a także artykuły żywnościowe, które zostały przygotowane ze wspomnianych płodów rolnych.

W Gminie Nieporęt miejsce do prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników wyznaczone zostało przy ul. Jana Kazimierza w Nieporęcie na pierwszym parkingu od ul. Wazów czyli na części działki nr ew. 313/7. Rolnicy mogą prowadzić sprzedaż swoich produktów w piątki i soboty w godzinach  od 7.00 do 15.00.

To dobra wiadomość zarówno dla rolników – którzy będą mieli zapewnione przeznaczone wyłącznie dla nich, nieodpłatne miejsce do handlu, jak również dla konsumentów, mieszkańców Gminy Nieporęt, którzy będą mogli znaleźć świeżą, zdrową, pochodzącą wprost od producenta żywność w jednym, konkretnym miejscu. Przedmiotem handlu mogą być tylko produkty rolne lub spożywcze oraz wyroby rękodzieła wytworzone w gospodarstwie rolnym. Szczegółowe regulacje dotyczące produktów, którymi rolnik może handlować w wyznaczonym przez gminę miejscu, znajdują się w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, runa leśnego lub dziczyzny;

Wybierając parking na ul. Wazów jako miejsce prowadzenia handlu lokalnych wytwórców, wzięto pod uwagę dogodną komunikację, bliską lokalizację z centrum gminy i miejsc atrakcyjnych turystycznie.

Zasady korzystania z lokalnego targowiska określone zostały w „Regulaminie miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników”. Powyższy regulamin jest dostępny na tablicy ogłoszeniowej w miejscu prowadzenia handlu.

W  załączeniu treść Uchwały NR LVIII/48/2022 Rady Gminy Nieporęt z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników wraz z regulaminem miejsca prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.