31 marca 2017

XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Nieporęt

  • 31 marca 2017
  • 10:00
  • Gminny Ośrodek Kultury w Nieporęcie, ul. Dworcowa 9a

 Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), w związku z §  55 ust. 2 oraz § 57 ust. 5 Statutu Gminy Nieporęt, uchwalonego uchwałą Nr 5/XXI/04 Rady Gminy Nieporęt z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie […]