Konkurs plastyczny „Wypoczywam aktywnie w gminie Nieporęt”

„Wypoczywam aktywnie w gminie Nieporęt”

Wójt Gminy Nieporęt zaprasza do udziału w konkursie plastycznym dla dzieci i młodzieży na ilustrację do promocyjnego kalendarza gminnego na rok 2021 pt. „Wypoczywam aktywnie w gminie Nieporęt”.

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 6 – 18 lat, będących mieszkańcami gminy Nieporęt.

  1. Prace Konkursowe muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi.
  2. Prace powinny być wykonane w dowolnych technikach plastycznych: pastele, farby plakatowe, rysunek kredkami, grafika itp., na papierze typu brystol lub blok techniczny w formacie A4 lub A3.
  3. Jeden autor może zgłosić maksymalnie 2 prace.
  4. Prace należy opatrzyć czytelną metryczką umieszczoną na odwrocie, zawierającą: imię, nazwisko, klasa/wiek, adres, numer telefonu.
  5. Prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane.

Prace należy nadsyłać drogą pocztową (na koszt nadsyłającego), na adres: Urząd Gminy Nieporęt, Plac Wolności 1, 05-126 Nieporęt lub dostarczyć bezpośrednio do skrzynki z napisem „Konkurs plastyczny”, znajdującej się przy wejściu głównym Urzędu Gminy Nieporęt, wraz z oświadczeniem, będącym Załącznikiem nr 1 do Regulaminu, oraz z czytelną metryczką umieszczoną na odwrocie pracy, zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek, adres zamieszkania i numer telefonu.

Termin nadsyłania prac – 30 września 2020 r.

W chwili obecnej nasze możliwości uprawiania sportu i aktywnej rekreacji są mocno ograniczone. Wierzymy jednak, że sytuacja wróci do normy i znowu będziemy mogli wypoczywać tak, jak najbardziej lubimy. Pokażcie, jak ciekawie i aktywnie można bawić się i uprawiać sport w naszej gminie. Najlepsze prace zostaną przez nas nagrodzone, a ponadto ozdobią kalendarz promocyjny na 2021 rok. Życzymy Wam twórczej weny i… do dzieła! 🙂

REGULAMIN