Powiatowy Konkurs z okazji 100 rocznicy urodzin Jana Pawła II

  • Warunki uczestnictwa
  1. Konkurs rozpoczyna się̨ dnia 22.04.2020 r. i kończy w dniu 15.05.2020 r.
  2. Konkurs adresowany jest do mieszkańców powiatu legionowskiego, bez ograniczeń wiekowych.
  3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
  4. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
  5. Prace konkursowe

Stwórz TEKST do melodii skomponowanej z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II i / lub Wykonaj KARTĘ URODZINOWĄ dla Jana Pawła II

  1. Narysuj, namaluj lub napisz kartę urodzinową dla Jana Pawła II. Praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanki itp.) lub w wybranym graficznym programie komputerowym. Tematyka prac powinna być ściśle związana z ideą konkursu, tzn. z zaprojektowaniem karty urodzinowej adresowanej do św. Jana Pawła II i upamiętniającej stulecie Jego urodzin. Zdjęcia lub skany prac konkursowych powinny zostać nadesłane drogą elektroniczną na adres mailowy: ogrodedukacji@gmail.com do 15 maja 2020 r. do godz. 24:00 Zdjęcie pracy lub skan powinno być opisane w nazwie pliku (imię, nazwisko, wiek i kontakt mailowy lub telefoniczny )
  2. Stwórz własny fragment tekstu do melodii skomponowanej specjalnie na okoliczność 100. rocznicy urodzin Wielkiego Papieża Polaka.
    W tym celu należy wejść na stronę Fundacji Ogrodu Edukacji do 5 maja 2020 r. do godz. 24:00 i dopisać swój fragment tekstu, który później stanie się całością Etiudy filmowej skomponowanej na cześć Ojca Świętego. Osoby, które wymyślą swój fragment tekstu, będą mogły go osobiście zaśpiewać, biorąc tym samym udział w nagraniu niezwykłego, muzycznego utworu. Tekst powinien być podpisany (imię, nazwisko, wiek i kontakt mailowy lub telefoniczny )

Więcej informacji na stronie www.fundacjaogrodedukacji.pl
#papiezpolak #konkurs