Ogólnopolska zbiórka żywności CARITAS

PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS w Stanisławowie Pierwszym zachęca i zaprasza do udziału w ogólnopolskiej zbiórce żywności „TAK, POMAGAM!” – 25 I 26 WRZEŚNIA 2020. W naszej Gminie – w sklepie Biedronka w Rembelszczyźnie. Zbieramy produkty z wydłużonym terminem przydatności do spożycia – mąka, cukier, makaron, olej, słodycze, konserwy itp.na paczki dla podopiecznych Caritasu, naszych mieszkańców-najuboższych rodzin. Można wesprzeć również datkiem pieniężnym wpłacając na konto parafii w Stanisławowie Pierwszym z dopiskiem „Caritas”. Wolontariuszy zapraszamy do pomocy w przeprowadzeniu akcji charytatywnej -prosimy kontaktować się w szkołach z opiekunami szkolnych wolontariatów. Kontakt: tel. 881 960 888.W trudnych warunkach pandemii koronawirusa pomagajmy sobie wzajemnie ze wzmożoną siłą !