Bezpieczne przejście dla pieszych w Józefowie – remont fragmentu ul. Szkolnej w rejonie Szkoły Podstawowej.

Remont fragmentu ul. Szkolnej w rejonie Szkoły Podstawowej. Zadanie obejmowało przebudowę chodnika, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej, progów zwalniających, wyniesionego przejścia dla pieszych, doświetlenie przejścia oraz oznakowanie poziome i pionowe. Na przebudowę fragmentu drogi Gmina Nieporęt otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2021. Inwestycja z całą pewnością przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pieszych w tym miejscu.

Bezpieczne przejście dla pieszych w Józefowie