Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej

Ogłoszony został przetarg na budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej na osiedlu w Białobrzegach i Zegrzu Południowym.

Na osiedlu w Białobrzegach   zaprojektowano ok 1,5 km sieci sanitarnej, z jedną zbiorczą przepompownią i podłączeniem do opaski kanalizacyjnej Jeziora Zegrzyńskiego w ulicy Wczasowej. Kanalizacja deszczowa to ok. 800 metrów sieci, którymi wody opadowe odprowadzane będą do czterech zbiorników retencyjno-rozsączających, które odprowadzają wody opadowe do gruntu, likwidujących problem powstających na drodze osiedla kałuż.
W Zegrzu Południowym zaplanowano 0,8 km kanału sanitarnego wraz z jedna zbiorczą tłocznią i włączeniem do opaski kanalizacyjnej w ulicy Warszawskiej. Kanalizacja deszczowa to 357 metrów kanałów grawitacyjnych oraz siedem układów rozsączania, rozprowadzających wody opadowe w gruncie.
Na realizację inwestycji gmina Nieporęt otrzymała dofinansowanie w wysokości 6 mln złotych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

logo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb2_kanalizacja_dof22_kanalizacja_dof4

Prace budowlane na ulicy Szkolnej w Izabelinie

Powiat Legionowski przy wsparciu finansowym gminy Nieporęt realizuje przebudowę ulicy Szkolnej w Izabelinie

Jak już informowaliśmy, przebudowa obejmuje odcinek drogi długości 826 metrów. Jezdnia poszerzona została do 6 metrów, z jednej jej strony budowany jest chodnik szerokości 2 metrów wraz ze zjazdami do posesji. Pobocze z miejscowym odwodnieniem utwardzone będzie kruszywem. Obecnie wykonywana jest nawierzchnia asfaltowa  ulicy.

Koszt inwestycji, której głównym inwestorem jest Powiat Legionowski, wyniesie przeszło 994 tys. złotych. Gmina Nieporęt wsparła przedsięwzięcie finansowo kwotą 300 tys. złotych.

Roboty zakończą się w listopadzie.

2_szkolna

Zamontowano lampy  na ulicy Wierzbowej

Zaświeciły się już lampy na ulicy Wierzbowej w Kątach Węgierskich, na odcinku od ulicy Przyleśnej.

W I etapie realizacji oświetlenia ulicy zamontowano 8 słupów oświetleniowych z lampami led. Koszt ich wykonania wyniósł 33,2 tys. zł.

2_lampy_last

 

 

Kontynuujemy rozbudowę budynku urzędu gminy

Po przerwie, spowodowanej oczekiwaniem na wykonanie przez PGE likwidacji napowietrznej  linii energetycznej w centrum Nieporętu, wznowione zostały prace przy rozbudowie budynku urzędu gminy.

W wyniku zrealizowanej przebudowy linii, zniknęły kable napowietrzne w rejonie skrzyżowania Jana Kazimierza z ulicą Szkolną, aż do słupa energetycznego przy ulicy Dworcowej. Stary słup z transformatorem zastąpiła nowoczesna stacja kontenerowa, zlokalizowana na tyłach urzędu.

Obecnie realizowane są prace budowlano-montażowe stanu surowego budynku. Wykonywany jest fragment stropu nad pierwszym piętrem i roboty murarskie ścian na drugim piętrze. W grudniu Wykonawca inwestycji rozpocznie montaż więźby dachowej wraz z pokryciem z blachodachówki. Po zakończeniu rozbudowy, gdy budynek uzyska pozwolenie na użytkowanie, rozpocznie się modernizacja starej części urzędu. Polegać ona będzie na przebudowie instalacji teletechnicznej, na którą gmina uzyskała dofinansowanie w ramach programu „E-urząd w Gminie Nieporęt”.

Termin zakończenia całości inwestycji wyznaczono na październik 2017 roku.

2_urzad

Oświata i wychowanie w Gminie Nieporęt

Prezentacja zawiera:

  • dane statystyczne dotyczące gminnych placówek oświatowych,
  • informacje o przeprowadzonych remontach i modernizacjach w gminnych placówkach oświatowych,

 

Prezentacja „Oświata i wychowanie w Gminie Nieporęt” jest dostępna w formatach:

Unijne środki na gminne e-usługi


projekt eurzad strona

23 września Wójt Gminy Nieporęt Maciej Mazur oraz Skarbnik Gminy Katarzyna Skuza podpisali umowę z  Województwem Mazowieckim, reprezentowanym przez Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego Wiesława Raboszuka oraz Członka Zarządu Województwa Elżbietę Lanc na dofinansowanie projektu „E-urząd w Gminie Nieporęt”. Wartość projektu to 2,2 mln złotych, a uzyskane dofinansowanie wyniosło blisko 1,8 mln złotych.

Pozyskane środki wykorzystane zostaną na realizowaną właśnie rozbudowę budynku urzędu. Pozwolą na położenie nowoczesnej sieci teleinformatycznej w nowych pomieszczeniach oraz jej wymianę w starej części urzędu. Sieć umożliwi wdrożenie kilkudziesięciu  e-usług, dzięki którym sprawy załatwiać będziemy przez Internet, bez konieczności wizyty w urzędzie. Nowoczesne usługi elektroniczne nie tylko przyśpieszą, ale też uproszczą obsługę administracyjną i poprawią jakość świadczonych usług. Gotowe druki i formularze pobrać będzie można ze strony i po wypełnieniu odesłać dokument do urzędu. Również przez Internet odbierzemy np. wydaną decyzję lub zezwolenie. W ramach projektu zakupione zostanie także niezbędne wyposażenie, serwery oraz przełączniki sieciowe.

Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Dane dotyczące projektu:

całkowita wartość projektu: 2 203 893,32 PLN

wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 1 763 114,65 PLN

planowane efekty projektu:

Realizacja przedmiotowego projektu zapewni oszczędności zarówno dla obywateli jak i przedsiębiorstw, a także pozytywnie wpłynie na uproszczenia administracyjne. Rzeczowy zakres przedsięwzięcia obejmuje wdrożenie elektronicznej systemu obiegi dokumentów zintegrowanego z platformą EPUAP, Biuletynu Informacji Publicznej Zintegrowanego z ESOD, wdrożenie platformy cyfrowego urzędu z elektroniczną skrzynką podawczą, portalu konsultacji społecznych, wdrożenie 27 e-usług na poziomie dojrzałości 4, co bezpośrednio przełoży się na oszczędności związane chociażby z obniżeniem kosztów udostępniania informacji publicznej, zmniejszeniem czasu oczekiwania na udostępnienie informacji publicznej, szybsze załatwienie wybranych spraw bez wychodzenia z domu czy biura zarówno po stronie urzędu jak i obywateli.

Cel projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu w Gminie Nieporęt poprzez kompleksowe wyposażenie Urzędu Gminy w nowoczesny sprzęt komputerowy oraz wszechstronne zastosowanie e-usług.

007a

011a

 

 

DSC_5762

 

 

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nieporęcie

Rozstrzygnięte zostało zamówienie publiczne i podpisana umowa z wykonawcą termomodernizacji budynku szkoły w Nieporęcie.

Zakres prac obejmować będzie termomodernizację ścian zewnętrznych wraz z cokołem i częścią podziemną, wykonanie elewacji ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, budowę dwóch ganków wejściowych oraz zmianę usytuowania wejścia do szkolnej kuchni, termomodernizację dachu łącznika.

Wykonawcą inwestycji został Zakład Ogólno-Budowlany RAWOS-BUD Sebastian Zychowicz z Rawy Mazowieckiej, za kwotę 318,2 tys. zł.

Wprowadzenie wykonawcy na budowę miało miejsce 5 lipca. Termin zakończenia prac upływa 16 września 2016 roku.

Drugi etap przebudowy ulicy Małołęckiej

12 maja rozpoczęła się realizacja największej gminnej inwestycji drogowej w 2016 roku – przebudowy ulicy Małołęckiej.

Prace drogowe prowadzone są na odcinku od ulicy Polnej w Aleksandrowie do ulicy Zwycięstwa w Nieporęcie, na odcinku ok. 2 km.

Zakres prac – frezowanie asfaltu aż do istniejącej podbudowy, stabilizacja podbudowy,  położenie warstwy wiążącej oraz ścieralnej, uregulowanie chodników i wjazdów do posesji w miejscach kolidujących z nowo budowaną ulicą.

Wykonawca inwestycji – firma SKANSKA z Warszawy,  koszt prac – 630 tys. złotych. Termin realizacji – 30 czerwca 2016 roku.

 

DSC_6368a

DSC_6349

malolecka

Budowa chodnika przy ulicach Spacerowej i Głównej w Ryni

Budowa chodnika w Ryni, na odcinku od kościoła do skrzyżowania ulic Spacerowej i Głównej.

Wykonawcą inwestycji była forma Kompleksowe Usługi dla Rolnictwa z Lubowic, za kwotę 44,5 tys. złotych.

2_chodnik_rynia

Przebudowa chodników na ul. Ogrodowej w Nieporęcie

Przebudowa chodników wzdłuż ulicy Ogrodowej na osiedlu Las w Nieporęcie – wymieniona została stara nawierzchnia chodników oraz wjazdów do posesji, którą zastąpiła kostka brukowa.

Prace wykonała firma Stanpol z Tłuszcza, za kwotę 79 tys. złotych.

2_chodnik_ogrodowa

 

 

Rozbudowa szkoły w Józefowie

Prace budowlane na terenie szkoły w Józefowie postępują zgodnie z planem. Trwają aktualnie prace wykończeniowe w pokrytej już zielonym dachem części budynku. Czytaj dalej

Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Nieporęt

Informujemy, że wójt gminy planuje złożyć wniosek o dofinansowanie zakupu i instalacji powietrznych pomp ciepła do ciepłej wody użytkowej oraz do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla mieszkańców, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii.

Oferujemy mieszkańcom udział w projekcie polegającym na budowie indywidualnych instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii do produkcji energii cieplnej. Gmina planuje uzyskać dofinansowanie do poziomu 80% kosztów kwalifikowanych. Pozostałe koszty realizacji przedsięwzięcia stanowić będzie wkład własny mieszkańca.

W ramach projektu, w zależności od zgłaszanego zainteresowania, możliwe będzie finansowanie:

OZE

INSTALACJA

KOSZT INSTALACJI

DOFINANSOWANIE

KOSZT UŻYTKOWNIKA

Pompy ciepła powietrzna 2,5kW do CWU

ok 12 000zł

80 %

ok 2400 zł

Pompy ciepła 14 kW do CO

ok 40 000zł

80 %

ok 8000 zł

CWU – ciepła woda użytkowa, CO – centralne ogrzewanie

Instalacje przeznaczone są dla budynków mieszkalnych, w których wykorzystywane będą do celów socjalno-bytowych mieszkańców.

Zamontowane instalacje przez 5 lat od zakończenia projektu stanowić będą własność gminy Nieporęt i przez ten czas zostaną użyczone do bezpłatnego użytkowania właścicielom/użytkownikom posesji. Po 5 latach zostaną przekazane właścicielom lub użytkownikom posesji na własność.

Realizacja inwestycji będzie uzależniona od pozyskania środków finansowych, o które wystąpi gmina Nieporęt.

Planowany nabór wniosków o dofinansowanie przypada na maj-czerwiec 2016 roku. Osoby zainteresowane montażem OZE proszone będą o wypełnienie ankiet, deklaracji oraz podpisanie umowy uczestnictwa w projekcie i umowy użyczenia części nieruchomości, na podstawie których zostanie podpisana umowa i składanie ich w terminie od 25 kwietnia do 25 maja 2016 roku w Kancelarii Urzędu Gminy Nieporęt.

Wszystkie niezbędne dokumenty będą dostępne na stronie internetowej www.nieporet.pl oraz w Urzędzie Gminy Nieporęt.

O udziale w projekcie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

O uczestnictwo w realizacji projektu mogą ubiegać się jedynie osoby zameldowane na terenie gminy i/lub odprowadzające podatek dochodowy na rzecz gminy Nieporęt.

Wszystkich zainteresowanych mieszkańców serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne, podczas którego zostaną omówione najważniejsze warunki techniczne, organizacyjne i finansowe związane z realizacją projektu.

Spotkanie odbędzie się 21 kwietnia 2016r. o godz. 18.00

w Gminnym Ośrodku Kultury ul. Dworcowa 9a.