Inwestycje 2016

Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej

Ogłoszony został przetarg na budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej na osiedlu w Białobrzegach i Zegrzu Południowym. Na osiedlu w Białobrzegach   zaprojektowano ok 1,5 km sieci sanitarnej, z jedną zbiorczą przepompownią i podłączeniem do opaski kanalizacyjnej Jeziora Zegrzyńskiego w ulicy Wczasowej. Kanalizacja deszczowa to ok. 800 metrów sieci, którymi wody opadowe odprowadzane będą do czterech zbiorników […]

Czytaj więcej

Prace budowlane na ulicy Szkolnej w Izabelinie

Powiat Legionowski przy wsparciu finansowym gminy Nieporęt realizuje przebudowę ulicy Szkolnej w Izabelinie Jak już informowaliśmy, przebudowa obejmuje odcinek drogi długości 826 metrów. Jezdnia poszerzona została do 6 metrów, z jednej jej strony budowany jest chodnik szerokości 2 metrów wraz ze zjazdami do posesji. Pobocze z miejscowym odwodnieniem utwardzone będzie kruszywem. Obecnie wykonywana jest nawierzchnia […]

Czytaj więcej

Kontynuujemy rozbudowę budynku urzędu gminy

Po przerwie, spowodowanej oczekiwaniem na wykonanie przez PGE likwidacji napowietrznej  linii energetycznej w centrum Nieporętu, wznowione zostały prace przy rozbudowie budynku urzędu gminy. W wyniku zrealizowanej przebudowy linii, zniknęły kable napowietrzne w rejonie skrzyżowania Jana Kazimierza z ulicą Szkolną, aż do słupa energetycznego przy ulicy Dworcowej. Stary słup z transformatorem zastąpiła nowoczesna stacja kontenerowa, zlokalizowana […]

Czytaj więcej

Oświata i wychowanie w Gminie Nieporęt

Prezentacja zawiera: dane statystyczne dotyczące gminnych placówek oświatowych, informacje o przeprowadzonych remontach i modernizacjach w gminnych placówkach oświatowych,   Prezentacja „Oświata i wychowanie w Gminie Nieporęt” jest dostępna w formatach: plik PDF (nie zawiera ścieżki dźwiękowej) rozmiar 3,5 MB, plik PPS (Microsoft powerPoint) rozmiar 96 MB, plik ODP (OpenOffice Inpress / LibreOffice Impress) rozmiar 33 […]

Czytaj więcej

Unijne środki na gminne e-usługi

23 września Wójt Gminy Nieporęt Maciej Mazur oraz Skarbnik Gminy Katarzyna Skuza podpisali umowę z  Województwem Mazowieckim, reprezentowanym przez Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego Wiesława Raboszuka oraz Członka Zarządu Województwa Elżbietę Lanc na dofinansowanie projektu „E-urząd w Gminie Nieporęt”. Wartość projektu to 2,2 mln złotych, a uzyskane dofinansowanie wyniosło blisko 1,8 mln złotych. Pozyskane środki wykorzystane zostaną […]

Czytaj więcej

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nieporęcie

Rozstrzygnięte zostało zamówienie publiczne i podpisana umowa z wykonawcą termomodernizacji budynku szkoły w Nieporęcie. Zakres prac obejmować będzie termomodernizację ścian zewnętrznych wraz z cokołem i częścią podziemną, wykonanie elewacji ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, budowę dwóch ganków wejściowych oraz zmianę usytuowania wejścia do szkolnej kuchni, termomodernizację dachu łącznika. Wykonawcą inwestycji został Zakład Ogólno-Budowlany […]

Czytaj więcej

Drugi etap przebudowy ulicy Małołęckiej

12 maja rozpoczęła się realizacja największej gminnej inwestycji drogowej w 2016 roku – przebudowy ulicy Małołęckiej. Prace drogowe prowadzone są na odcinku od ulicy Polnej w Aleksandrowie do ulicy Zwycięstwa w Nieporęcie, na odcinku ok. 2 km. Zakres prac – frezowanie asfaltu aż do istniejącej podbudowy, stabilizacja podbudowy,  położenie warstwy wiążącej oraz ścieralnej, uregulowanie chodników […]

Czytaj więcej

Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Nieporęt

Informujemy, że wójt gminy planuje złożyć wniosek o dofinansowanie zakupu i instalacji powietrznych pomp ciepła do ciepłej wody użytkowej oraz do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla mieszkańców, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii. Oferujemy mieszkańcom udział w projekcie polegającym na budowie indywidualnych instalacji wykorzystujących […]

Czytaj więcej