Pojemniki na odpady komunalne

POJEMNIKI PRZEZNACZONE DO ZBIERANIA NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do obowiązków  właścicieli nieruchomości należy zapewnienie utrzymania czystości i porządku między innymi poprzez wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowymi i technicznym.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nieporęt w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych należy stosować  pojemniki o pojemności 120 lub 240 litrów, natomiast w budynkach wielolokalowych pojemniki o pojemności 1100 litrów tzw. SM – 1100.

Pojemniki przeznaczone do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych powinny między innymi:

  • posiadać konstrukcję umożliwiającą ich opróżnianie – odpowiedni kołnierz/chwytak;
  • być wyposażone w kółka ułatwiające transport tych pojemników;
  • posiadać konstrukcję uniemożliwiającą wydostanie się odpadów pod wpływem wiatru, deszczu i innych czynników zewnętrznych oraz uniemożliwiającą dostęp do odpadów np. zwierzętom, ptactwu itp. – pokrywę.

Ponadto, pojemniki o których mowa wyżej powinny być zgodne z obowiązującą w kraju normą PN-EN 840-1, czyli powinny być przystosowane do mechanicznego opróżniania ich przez specjalistyczne pojazdy za pośrednictwem chwytaków grzebieniowych. Wykonane z PEHD – polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości, co zapewnia im odpowiednią jakość. Pojemniki takie są odporne na uszkodzenia mechaniczne, chemikalia oraz na wysokie i niskie temperatury.

Poniżej przedstawiamy Państwu zdjęcia przykładowych pojemników, które posiadają charakterystyczny kołnierz/chwytak współpracujący z pojazdami specjalistycznymi.

Strzałka wskazuje miejsce gdzie pojemnik powinien być oznakowany polską normą oraz maksymalnym obciążeniem:

Zwracamy również uwagę, że często w sklepach oferowane są w sprzedaży pojemniki, które najczęściej okazują się pojemnikami ogrodowymi. Pojemniki ogrodowe nie są przystosowane do mechanicznego opróżniania ich przez specjalistyczne pojazdy za pośrednictwem chwytaków grzebieniowych ze względów konstrukcyjnych jak i wytrzymałościowych.

Poniżej przedstawiamy zdjęcia przykładowych ww. pojemników ogrodowych:

Warto też zwrócić uwagę, iż na terenie gminy Nieporęt jeszcze w wielu przypadkach używane są metalowe okrągłe pojemniki, niestety nie spełniają one wymogów określonych ww. regulaminem obowiązującym na terenie gminy Nieporęt, a przede wszystkim nie są przystosowane do mechanicznego opróżniania przez specjalistyczne pojazdy.

Poniżej zdjęcie ww. metalowych pojemników:

W związku z przedstawionymi powyżej dwoma przykładami pojemników (ogrodowych oraz metalowych) niezgodnych z obowiązującą w kraju normą PN-EN 840-1 oraz brakiem ich przystosowania do mechanicznego opróżniania przez specjalistyczne pojazdy informujemy, że coraz częściej zdarzają się sytuacje, gdy ww. pojemniki wpadają do samochodów odbierających odpady komunalne.

W przypadku plastikowych pojemników ogrodowych brak ich odpowiedniej konstrukcji powoduje między innymi ich połamanie lub wyłamywanie uchwytów, a także wpadanie ich do pojazdów przy odbiorze odpadów.

Mieszkańcy, którzy posiadają plastikowe lub metalowe pojemniki niezgodne z ww. wymogami oraz krajową normą proszeni są o ich natychmiastową wymianę.

W przypadku, gdy pojemnik nie zostanie wymieniony na odpowiedni, firma będzie odbierać odpady z niedostosowanego pojemnika na odpowiedzialność jego właściciela.