W 2014 r. gmina uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nieporęt obejmujący południowo-zachodnią część gminy w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 ze środków Funduszu Spójności.

Wybudowano przewody kanalizacyjne w drogach publicznych w Stanisławowie Drugim, Woli Aleksandra i Józefowie, odejścia kanalizacyjne do poszczególnych nieruchomości w obrębie pasa drogowego oraz sześć przepompowni ścieków: w tym trzy w ul. Wolskiej, jedna w ul. Łąkowej i dwie w ul. Głównej.

Ścieki z kanalizacji odprowadzane będą do istniejącej sieci kanalizacyjnej w Legionowie, poprzez nowo wybudowaną sieć na osiedlu Bukowiec C i Grudzie, a następnie do oczyszczalni Czajka w warszawie. Kanalizacja eksploatowana będzie przez Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie.

Łącznie powstało blisko 9 km nowej sieci kanalizacyjnej, do której podłączy się przeszło 900 mieszkańców.

Całkowita wartość inwestycji – 9 433 109,91 zł

Wartość dofinansowania –  5 521 776,21 zł

Okres realizacji: 2014 – 2015

 

20600126661INFRASTRUKTURA_I_SRODOWISKOUE+FS_L-kolor

http://www.pois.gov.pl/

kanalizacja_

2_kanalizacja_zachod2

2_kanalizacja_zachod

4_kanalizacja