Zbiórka zużytych i przeterminowanych baterii i akumulatorów.

Zużyte i przeterminowane baterie oraz akumulatory zaliczane są do kategorii odpadów niebezpiecznych. Odpady tego typu ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny (zawierają metale ciężkie takie jak ołów, kadm, rtęć, lit i inne trujące substancje) oraz inne właściwości mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, zwierząt bądź całego środowiska. Odpady te wytwarzane są w głównej mierze w wyniku działalności przemysłowej i usługowej człowieka. Ponadto odpady tego rodzaju wytwarzane są w służbie zdrowia, siłach zbrojnych i instytucjach paramilitarnych, szkolnictwie oraz w gospodarstwach domowych.

Zgodnie z ustawą o odpadach odpady w postaci baterii i akumulatorów należy zbierać oddzielnie od innych rodzajów odpadów !!!

Utylizacja zużytych i przeterminowanych baterii i akumulatorów jest istotnym zagadnieniem w ochronie środowiska i aby ją umożliwić należy w pierwszej kolejności „wyłowić” je z masy produkowanych (szczególnie w gospodarstwach domowych) przez nas odpadów – dlatego pamiętajmy:

BATERII I AKUMULATORÓW NIE MOŻNA WYRZUCAĆ DO ZWYKŁEGO KOSZA NA ŚMIECI !!! – należy gromadzić je oddzielnie i wrzucać do specjalnego pojemnika przeznaczonego na ich zbiórkę.

Ważne jest również, aby nie zapominać o tzw. ukrytych bateriach.
Wyrzucając do kosza zepsuty zegarek, pilot, zabawkę, latarkę, drobne urządzenia kuchenne itp. należy sprawdzić, czy nie ma w nich baterii.

Na terenie Gminy Nieporęt specjalne pojemniki przeznaczone na zbiórkę zużytych i przeterminowanych baterii i akumulatorów znajdują się w:

 1. Urzędzie Gminy Nieporęt,
 2. Centrum Medycznym Nieporęt,
 3. Gminnym Ośrodku Kultury w Stanisławowie Drugim,
 4. Gminnym Ośrodku Kultury w Kątach Węgierskich,
 5. Gminnym Ośrodku Kultury w Beniaminowie,
 6. Gminny Ośrodek Kultury w Zegrzu Południowym,
 7. Ośrodku TPD w Ryni,
 8. Szkole Podstawowej w Nieporęcie,
 9. Szkole Podstawowej w Białobrzegach,
 10. Szkole Podstawowej w Wólce Radzymińskiej,
 11. Szkole Podstawowej w Józefowie,
 12. Szkole Podstawowej w Izabelinie,
 13. Szkole Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym,
 14. Sklep Wielobranżowy Zalewska – Makiewicz S.C. w Białobrzegach,
 15. Mini Delikatesy S.C. w Stanisławowie Pierwszym,
 16. ART.-EL Tomasz Grabarek (Sklep elektrotechniczny) w Stanisławowie Pierwszym,
 17. Sklep Spożywczy Krysia w Ryni,
 18. P.W. EWAREM S.C. w Wólce Radzymińskiej.