kolektory słoneczne

Ekologiczna gmina Nieporęt – solary dla mieszkańców

W gminie Nieporęt dobiegła końca realizacja projektu pn. „Budowa systemu kolektorów słonecznych na terenie Gminy Nieporęt”. W jego efekcie 590 budynków mieszkalnych na terenie gminy korzysta z energii odnawialnej, co przynosi mieszkańcom oszczędności finansowe i wpływa na czystość powietrza, którym wszyscy oddychają.

Budowa systemu kolektorów słonecznych na terenie Gminy Nieporęt

Budowa systemu kolektorów słonecznych na terenie Gminy Nieporęt

Zwiększenie dofinansowania zakupu i montażu kolektorów słonecznych

Zwiększenie dofinansowania zakupu i montażu kolektorów słonecznych

„Budowa systemu kolektorów słonecznych na terenie Gminy Nieporęt” – spotkanie informacyjne uczestników programu

Zapraszamy na spotkanie informacyjne z firmą Ekoinstal Sp. z o.o. – Wykonawcą prac związanych z instalacją systemu kolektorów słonecznych na terenie Gminy Nieporęt, które odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2014 r. o godz. 19.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Nieporęcie.

Zamontuj kolektory słoneczne razem z Gminą Nieporęt

Informujemy, że nadal prowadzony jest nabór chętnych do udziału w Projekcie pn. „Budowa systemu kolektorów słonecznych na terenie Gminy Nieporęt” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Budowa systemu kolektorów słonecznych na terenie Gminy Nieporęt

Budowa systemu kolektorów słonecznych na terenie Gminy Nieporęt

Informacja dotycząca budowy systemu kolektorów słonecznych

Informacja dot. „Budowy systemu kolektorów słonecznych na terenie Gminy Nieporęt” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 dla działania 4.3 „Ochrona powietrza, energetyka”

Dotacje do kolektorów słonecznych i ogrzewania na pelety

Dla Wszystkich mieszkańców powiatu 45% dotacje do kolektorów słonecznych i ogrzewania na pelety.

Dofinansowanie budowy kolektorów słonecznych

Wniosek Gminy Nieporęt pod nazwą „Budowa systemów kolektorów słonecznych” , złożony w grudniu 2010 roku w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, przeszedł z sukcesem weryfikację formalną i otrzymał ocenę pozytywną.