WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA ODBIÓR I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY NIEPORĘT