Wójt Gminy Nieporęt               

Agnieszka Powała

Urząd Gminy Nieporęt
pl. Wolności 1, pok. 51
tel. 22 767 04 14
e-mail: urzad@nieporet.pl
Przyjęcia interesantów:
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek
w godz. od 15:00 do 17:00 po uprzednim uzgodnieniu terminu z Sekretariatem, tel: 22 767 04 14.

Kompetencje Wójta Gminy


Zastępca Wójta Gminy 

 

Urząd Gminy Nieporęt
pl. Wolności 1, pok. 49
tel. (22) 767 04 15
e-mail: urzad@nieporet.pl
Przyjęcia interesantów: 
Zastępca Wójta Gminy Nieporęt przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek
w godz. od 15:00 do 17:00 po uprzednim uzgodnieniu terminu z Sekretariatem, tel.: 22 767 04 14.

Kompetencje Zastępcy Wójta Gminy


Sekretarz Gminy 

 

Urząd Gminy Nieporęt,
pl. Wolności 1, pok. 45
tel: (22) 767 04 24
e-mail: urzad@nieporet.pl
Kompetencje Sekretarza Gminy


Skarbnik Gminy

Katarzyna Skuza

Urząd Gminy Nieporęt,
pl. Wolności 1, pok. 44
tel.: (22) 767 04 32
e-mail: skarbnik@nieporet.pl

Kompetencje Skarbnika Gminy