Wójt Gminy Nieporęt               

Sławomir Maciej Mazur 

Urząd Gminy Nieporęt
pl. Wolności 1, pok. 51
tel. 22 767 04 15
e-mail: urzad@nieporet.pl
Przyjęcia interesantów:
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek
w godz. od 14.00 do 18.00.

Z uwagi na stan epidemii zawiesza się do odwołania przyjmowanie interesantów przez Wójta Gminy Nieporęt.
Wizyty odbywają się tylko po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z Sekretariatem, tel:
22 767 04 14.
Kompetencje Wójta Gminy


Zastępca Wójta Gminy 

zca

Alicja Sokołowska

Urząd Gminy Nieporęt
pl. Wolności 1, pok. 49
tel. (22) 767 04 15
e-mail: urzad@nieporet.pl
Przyjęcia interesantów: 
Zastępca Wójta Gminy Nieporęt przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek
w godz. od 14.00 do 18.00.

Z uwagi na stan epidemii zawiesza się do odwołania przyjmowanie interesantów przez Zastępcę Wójta Gminy Nieporęt.
Wizyty odbywają się tylko po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z Sekretariatem, tel:
22 767 04 14.
Kompetencje Zastępcy Wójta Gminy


Sekretarz Gminy 

Joanna Jońska

Urząd Gminy Nieporęt,
pl. Wolności 1, pok. 55
tel: (22) 767 04 29
e-mail: urzad@nieporet.pl
Kompetencje Sekretarza Gminy


Skarbnik Gminy

skarbnik

Katarzyna Skuza

Urząd Gminy Nieporęt,
pl. Wolności 1, pok. 44
tel.: (22) 767 04 32
e-mail: skarbnik@nieporet.pl

Kompetencje Skarbnika Gminy