1. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru sołectwa Wólka Radzymińska – od południowej granicy wsi do terenów w rejonie linii kolejowej, w gminie Nieporęt – część B” (uchwała o przystąpieniu z dnia 11.09.2012r.)
  2. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Beniaminów, w gminie Nieporęt” (uchwała o przystąpieniu z dnia 11.09.2012r.)
  3. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru sołectwa Józefów – rejon Kanału Bródnowskiego, w gminie Nieporęt” (uchwała o przystąpieniu z dnia 11.09.2012r.)
  4. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Stanisławów Drugi” (uchwała o przystąpieniu z dnia 25.03.2013r.)
  5. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru sołectwa Stanisławów Pierwszy – rejon po północnej stronie rzeki Czarnej, w gminie Nieporęt” (uchwała o przystąpieniu z dnia 25.03.2013r.)
  6. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru sołectwa Kąty Węgierskie – rejon ulicy Strużańskiej i wschodnia strona ulicy Kościelnej, w gminie Nieporęt” (uchwała o przystąpieniu z dnia 25.03.2013r.)
  7. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru sołectwa Aleksandrów, w gminie Nieporęt” (uchwała o przystąpieniu z dnia 26.09.2013r.)
  8. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Michałów-Grabina, w gminie Nieporęt” (uchwała o przystąpieniu z dnia 26.09.2013r.)
  9. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Rynia, w gminie Nieporęt” (uchwała o przystąpieniu z dnia 26.09.2013r.)
  10. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wybrzeża Jeziora Zegrzyńskiego –Pilawa, w gminie Nieporęt (uchwała o przystąpieniu z dnia 28.02.2014r.)

 

Szczegółowe informacje o konkretnych planach znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.