Podmioty odbierające folie, sznurki i opony z gospodarstw rolnych

Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować odpady powstające w prowadzonym gospodarstwie rolnym, np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie. Odpady typu folie, sznurki i opony powstające w gospodarstwach rolnych można przekazywać niżej wymienionym podmiotom, po uprzednim uzgodnieniu warunków realizacji usługi z daną firmą:

  1. Zakład Kształtowania Terenów Zielonych Marek Włodarczyk, ul. Nasielska 26, 05-140 Serock tel. (22) 782 73 87 – folia.
  2. ,,BYŚ” Wojciech Byśkiniewicz, ul. Wólczyńska 249, 01-919 Warszawa tel. (22) 835 40 48,  865 31 50 lub 51 – folia, sznurek.
  3. PPHU LEKARO Jolanta Zagórska, Wola Ducka 70 A, 05-408 Glinianka tel. (22) 185 52 51, 789 02 79  lub  795 10 75 – folia, sznurek i opony.
  4. REMONDIS Sp. z o. o., ul. Zawodzie 18, 02-981 Warszawa tel. (22) 593 04 00  lub  593 03 89 – folia, sznurek i opony.
  5.  KOMA Marcin Pechcin, ul. Pedagogów 19, 05-311 Dębe Wielkie tel. 602 603 218  lub  505 372 617 – folia, sznurek i opony.
  6. Progres Maciej Borowiecki, ul. Krasickiego 44 A, 05-070 Sulejówek tel. 696 008 728 – folia, sznurek i opony.