Komenda Straży Gminnej Nieporęt

ul. Zegrzyńska 10 H, 05-126 Nieporęt
Joanna Mizerska – komendant
tel. 22 774 87 91
 
W przypadku zdarzenia wymagającego natychmiastowej interwencji Strażników Gminnych informacje prosimy przekazywać:
 • w dni robocze: 08.00 – 20.00
 • w soboty: 09.00 – 15.00

telefon interwencyjny 668 116 761

Poza godzinami pracy Straży Gminnej wszelkie zdarzenia należy zgłaszać na Komisariat Policji w Nieporęcie, tel. 47 724 88 31 . W sprawach nie wymagających natychmiastowej interwencji Strażników Gminnych prosimy o kontakt: e-mail: strazgminna@nieporet.pl

Zgłoszenia osobiste:
Straż Gminna Nieporęt
ul. Zegrzyńska 10 H
05-126 Nieporęt

Straż Gminna w Nieporęcie powołana została do życia w kwietniu 2005 r. uchwałą Rady Gminy Nieporęt (uchwała nr XXXVI/33/05 z dnia 28 kwietnia 2005 r,). Pierwsi strażnicy rozpoczęli pracę 4 miesiące później. Obecnie formacja liczy 7 funkcjonariuszy. Jej siedziba mieści się w budynku przy ul Zegrzyńskiej 10 H, na terenie Dzikiej Plaży.

Zadania Straży Gminnej

 1. Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych.
 2. Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym
 3. Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń
 4. Zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie w miarę możliwości, świadków zdarzenia
 5. Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej
 6. Współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych
 7. Doprowadzanie osób nietrzeźwych do miejsc wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu i zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób
 8. Informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi
 9. Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

Dodatkowe informacje