Modernizacja budynku OSP w Wólce Radzymińskiej – finansowana ze środków unijnych

– 4.07.2011 – podpisanie umowy przez Wójta Gminy Nieporęt oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Gminie funduszy – 200 tys. zł w ramach działania 413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013;
– zaplanowane zostało wykonanie: przyłącza gazu i wewnętrznej instalacji gazowej,
docieplenia budynku wraz z tynkami, wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej, tynkowania i malowania ścian wewnętrznych, posadzek i podłóg;
– wokół budynku: położenie chodników, wykonanie wjazdu z kostki betonowej i placu przed i częściowo wokół budynku oraz remont ogrodzenia;
– zaplanowany został również zakup niezbędnego wyposażenia, w tym mebli i komputerów.

Prace budowlane rozpoczęły się w listopadzie 2011 roku.
Wykonawca – Firma Budowlano-Handlowa EXPOL-WZ Sp.J. z Warszawy
Termin zakończenia prac – lipiec 2012 rok

W 2011 roku wykonano:
– przyłącze gazu,
– wewnętrzną instalację gazową,
– wymianę okien,
– ocieplenie budynku.

listopad 2011
listopad 2011

Budowa wodociągu gminnego w ulicach Żywicznej w Michałowie-Grabinie oraz Rodziny Kalińskich w Józefowie.

W ulicy Żywicznej budowa wodociągu została zakończona w październiku. Położono 420 metrów infrastruktury, za kwotę 47 tys. zł. Wykonawcą prac był Zakład Usług Budowlanych „Inwokan” z Wyszkowa.

Ta sama firma realizuje inwestycję w ulicy Rodziny Kalińskich w Józefowie. Tutaj wodociąg liczy 340 metrów i zostanie włączony do istniejącej sieci wodociągowej w ul. Wiosennej. Koszt inwestycji wynosi 61 tys. zł, a zakończenie prac wyznaczony został do końca listopada.

Budowa kompleksu boisk sportowych w Józefowie, realizowana i dofinansowana w ramach programu rządowego „Moje Boisko – Orlik 2012”

– początek inwestycji – wrzesień 2010 r.
– boisko do piłki nożnej, o wymiarach 30m x 62m (pole gry 26m x 56m), z nawierzchnią z trawy syntetycznej, ogrodzone piłkochwytami o wysokości 4 i 6 metrów,
– boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej o wymiarach 19,1m x 32,1m ,
o nawierzchni poliuretanowej koloru ceglastego,
– budynek w którym znajdą się szatnie, sanitariaty oraz pomieszczenie dla trenera,
– parking na 25 samochodów,
– chodnik łączący szkołę z boiskiem,
– oświetlenie obiektu,
– realizator inwestycji – firma Polcurt
– koszt budowy – 1 mln115tys. zł w tym: 100 tys. zł ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, 333 tys. zł ze środków budżetu państwa – z Ministerstwa Sportu i Turystyki z programu „Moje boisko – Orlik 2012”.


Budowa kanalizacji i wodociągu w ulicy Jana Kazimierza w Nieporęcie

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013″

– rozpoczęcie budowy – sierpień 2011
– budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Jana Kazimierza w Nieporęcie, na odcinku od ul. Szkolnej do stacji PKP,
– wodociąg – długość 1,1 km, kanalizacja – długość 1, 5 km,
– budowa realizowana w ramach przedsięwzięcia „Czysta Gmina Nieporęt – czysty Zalew Zegrzyński – budowa systemy odbioru ścieków na terenie Gminy Nieporęt”
– koszt – ok. 6 mln zł
– dofinansowanie ze środków europejskich – 85%
– planowane zakończenie budowy – czerwiec 2012

loga.jpg
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: http://www.mazowia.eu.

Budowa kanalizacji na osiedlu Dębina w Stanisławowie Pierwszym

– kanalizacja w ulicach: Warsztatowa, Barokowa, Harmonii, Swingowa, Mozarta, Sonaty oraz w ulicy bez nazwy,
– długość łączna sieci – 1 km,
– budowa 4 przepompowni, każda wyposażona w 2 pompy,
– koszt inwestycji – 743 tys. zł
– pozyskane dofinansowanie ze środków unijnych w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarstw i ludności wiejskiej” na lata 2007-2013
– 302 tys. zł
– wykonawca – firma „DKM-Laskowscy” w Kobyłce.


Oświetlenie ul. Objazdowej w Józefowie:

– 16 słupów z wysięgnikiem jednoramiennym
– linia kablowa – 650 metrów
– koszt – 40 tys. zł
– wykonawca – Przedsiębiorstwo R.J.C. z Gdańska

 

Remont nawierzchni ul. Topolowej w Wólce Radzymińskiej

– prace remontowe na odcinku 660 m,
– zakres prac – remont cząstkowy, frezowanie nawierzchni, położenie warstwy wyrównawczej, wykonanie nakładki asfaltowej grubości 5 cm, uporządkowanie poboczy i wysypanie kruszywem naturalnym,
– wykonawca – firma Fal-Bruk z Warszawy
– koszt – ok. 160 tys. zł

Budowa nawierzchni na ul. Cyprysowej w Stanisławowie Pierwszym

– ciąg pieszo jezdny o nawierzchni z kostki o długości 272 m,
– odwodnienie poboczy, wysypanie tłuczniem i utwardzenie płytami eko,
– wykonawca – firma „Partner” z Chotomowa
– koszt – 208 tys. zł

Budowa nawierzchni ul. Bagiennej w Kątach Węgierskich

– budowa ciągu pieszo-jezdnego o nawierzchni z kostki betonowej i długości 160 m,
– odwodnienie poboczy i utwardzenie płytami eko,
– koszt – 113 tys. zł,
– wykonawca – firma Usługi Brukarskie z Tłuszcza.

Budowa pływalni w Stanisławowie Pierwszym

wykonawca – Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „EKOBUD” Sp. z o.o. z Ostródy

rozpoczęcie budowy – czerwiec 2009 rok

– powierzchnia zabudowy – 1572 m2
– owierzchnia całkowita – 2735 m2
– powierzchnia użytkowa – 2044 m2
– kubatura – 10614 m3

Główne elementy funkcjonalne budynku:

– niecka basenu sportowego ze stali nierdzewnej o wymiarach 12,5 x 25 m i pow. 312,5 m2, sześciotorowa, o głębokości od 135 do 180 cm,
– basen rekreacyjny o pow. lustra wody 82,8 m2,
– wanna z hydromasażem dla 6 osób,
– zjeżdżalnia ślimakowa o dł. 95 m i różnicy wzniesień 6,8 m,
– sauna sucha,
– widownia dla 100 osób.

Otwarcie basenu planowane jest na przełomie I i II kwartału 2012 roku.

marzec 2011
marzec 2011 marzec 2011
marzec 2011 marzec 2011
marzec 2011 marzec 2011
marzec 2011 marzec 2011

wrzesień 2011
wrzesień 2011
wrzesień 2011
wrzesień 2011
wrzesień 2011
wrzesień 2011
wrzesień 2011
wrzesień 2011
wrzesień 2011
wrzesień 2011Budowa nowej szkoły w Izabelinie

rozpoczęcie budowy – wrzesień 2009 rok
wykonawca – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Zambet S.A. z Pułtuska

– budynek parterowy, częściowo jednopiętrowy, bez podpiwniczenia
– powierzchnia użytkowa – 1910 m2
– kubatura – 9 tys. m3
– sala gimnastyczna o wymiarach 12 m x 24 m z zapleczem
– część kuchenna z jadalnią
– część administracyjna
– część dydaktyczna: 8 pracowni z zapleczem, pracownia komputerowa, biblioteka z czytelnią

przewidywany koszt budowy: 4 mln 365 tys. zł

termin zakończenia prac: maj 2011 r.
marzec 2011 marzec 2011
marzec 2011marzec 2011
marzec 2011 lipiec 2011
lipiec 2011 lipiec 2011
lipiec 2011 lipiec 2011
wrzesień 2011
wrzesień 2011
wrzesień 2011
wrzesień 2011
wrzesień 2011

Ciąg dalszy modernizacji budynku komunalnego w Zegrzu Południowym

– kontynuacja prac budowlanych, rozpoczętych w 2010 r.
– modernizacja parteru budynku na potrzeby ośrodka zdrowia i punktu sprzedaży leków
– pomieszczenia: gabinet lekarski, gabinet zabiegowy, punkt sprzedaży leków, poczekalnia, recepcja, sanitariaty
– planowany termin ukończenia inwestycji – czerwiec 2011 r.
– koszt prac – ok. 196 tys. zł

luty 2011
luty 2011 luty 2011
grudzień 2011
grudzień 2011
grudzień 2011
grudzień 2011
grudzień 2011