Rozbudowa szkoły w Józefowie

Od ostatniej naszej wizyty z aparatem na terenie szkoły wiele się zmieniło. W drugiej połowie listopada stanęły pierwsze fragmenty ścian. Teraz, w połowie grudnia, wszystkie ściany zewnętrzne są wybudowane, wykonano nadproża i wieńce ścian. Nad wszystkimi pomieszczeniami rozbudowywanej szkoły zamontowano strop z prefabrykowanych płyt kanałowych. Wyjście ewakuacyjne z sali sportowej zostało przeniesione na wschodnią ścianę i już funkcjonuje.

W następnym etapie prac wybudowana zostanie więźba dachowa z pokryciem oraz montowana będzie stolarka okienna.
W czasie ferii zimowych, w lutym, będą realizowane prace związane z podłączeniem nowej części szkoły do instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej.
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Nieporęcie

Samochód marki Man, o napędzie 4×4, zabiera jednorazowo 3000 litów wody, ma pojemność zbiornika umożliwiającą przejechanie minimum 300 km lub czterogodzinną pracę autopompy. Wyposażony jest w sprzęt umożliwiający podejmowanie różnorakich działań ratowniczych, w tym z zakresu ratownictwa ekologicznego – sorbenty, neutralizatory, maty sorpcyjne, kurtyny wodne do ograniczania stref skażeń itp.

Koszt samochodu to 635 040 złotych. Gmina otrzymała dofinansowanie na jego zakup z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 150 000 zł, od Komendanta Głównego PSP – 100 000 złotych oraz od Komendanta Wojewódzkiego PSP – 150 000 złotych. Pozostałą kwotę, 235 000 złotych, zapłaciła gmina Nieporęt ze swojego budżetu.

Jednostka OSP w Nieporęcie działa od 2009 roku w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. W strukturach Straży Pożarnej jest przewidziana do pierwszego rzutu zadań w przypadku m.in. gazowego zagrożenia pożarowego, zagrożenia powodziowego. Liczy 24 czynnych członków, którzy od początku 2015 roku wzięli udział w przeszło 100 akcjach ratowniczych. Był to m.in. gaszenie pożarów domów i gospodarstw, udzielanie pomocy w sytuacji wypadków komunikacyjnych, udrażnianie przepustów i rowów melioracyjnych.

Nowy samochód zwiększy możliwości techniczne jednostki podczas udziału w akcjach ratowniczych.

Budowa kanalizacji na odcinku Białobrzegi – Rynia

Zakończona została budowa kanalizacji na odcinku Białobrzegi – Rynia, stanowiąca dokończenie opaski sanitarnej Jeziora Zegrzyńskiego. Inwestycja ma ogromne znaczenie dla ochrony środowiska akwenu, dlatego projekt zaliczony został do kluczowych dla województwa mazowieckiego. Wartość inwestycji to przeszło 10 mln złotych, gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 8,6 mln złotych na jego realizację w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Budowa inwestycji trwała od 2013 roku. Sieć kanalizacyjna zbudowana została w Białobrzegach w ulicy Plażowej, Wojska Polskiego, Wczasowej, na odcinku od pompowni ścieków zlokalizowanej w rejonie Ośrodka Szkoleniowego IRSS do końca miejscowości, w ulicy Spacerowej wraz z osiedlem Bellona oraz w Ryni w ulicy Polnej, Stegny, Radzymińskiej i Głównej. Szczególnie trudne warunki realizacji robót ziemnych panowały w ulicy Głównej, z powodu wysokiego poziomu wód gruntowych.
Łącznie powstało ok. 9,6 km sieci kanalizacyjnej.

Inwestycja zrealizowana została w ramach Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

logotypy_kanalizacja.jpg

kwiecień 2015

maj 2015
maj 2015
czerwiec 2015

Wakacyjne remonty szkół i przedszkoli

Remont Szkoły Podstawowej w Nieporęcie – wykonano prace modernizacyjne na parterze i piętrze budynku:
– po przebudowie ścian w łazienkach (na parterze i piętrze), sanitariaty, wraz z nowym pomieszczeniem wc dla niepełnosprawnych (na parterze), odpowiadają obowiązującym przepisom; wymieniono instalację wodną i kanalizacyjną, na ścianach położono kolorową glazurę,
– na korytarzach wymieniono instalację elektryczną, zmodernizowano rozdzielnię i podrozdzielnię, wykonano instalację hydrantową; dzięki temu szkolna instalacja spełnia aktualne przepisy przeciwpożarowe,
– wykonano nową stolarkę drzwiową pomieszczeń na parterze budynku,
– wymieniono nawierzchnię podłogi korytarza na parterze na wykładzinę typu tarket,
– na klatce schodowej stopnie obłożone zostały gresem, wymieniono balustradę, pomalowano ściany
Koszt prac modernizacyjnych w szkole w Nieporęcie wyniósł 495 tys. zł.

Remont w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wólce Radzymińskiej:
– wymiana instalacji centralnego ogrzewania i grzejników,
– w przedszkolu, po przebudowie ścian wewnętrznych, powiększona została sala dydaktyczna dla trzylatków oraz sąsiadująca z nią łazienka,
– wyremontowano dotychczasowe pomieszczenie magazynowe i wykorzystano je do zrobienia w tym miejscu nowej łazienki dla czterolatków,
– wymieniono instalację elektryczną w przedszkolu i na korytarzach szkoły,
– wykonano nowe nawierzchnie podłóg typu tarket, nowe balustrady schodów, ściany zostały pomalowane.
Koszt prac remontowych to 345 tys. zł.

Prace remontowe w Gminnym Przedszkolu w Nieporęcie:
– naprawy i malowanie ścian i sufitów wszystkich pomieszczeń dydaktycznych,
– cyklinowanie i lakierowanie drewnianych podłóg w salach.
Koszt prac – 44,6 tys. zł.

W Gimnazjum w Stanisławowie Pierwszym przeprowadzono remont dachu – koszt 15,5 tys. zł.

Rozbudowa szkoły w Józefowie

Ostatniego dnia września 2015 roku oficjalnie rozpoczęła się rozbudowa szkoły podstawowej w Józefowie. Tego dnia na jej teren wprowadzony został wykonawca inwestycji – PHU BUDOMUR Sp. z o.o. z Pułtuska.

Projekt zakłada rozbudowę dotychczasowego budynku o nową część dydaktyczną, która umiejscowiona będzie od frontu szkoły przy ścianie sali gimnastycznej. Pod budowę wykorzystany zostanie częściowo dziedziniec szkoły, istniejący parking i teren nieutwardzony. Nowa część budynku będzie również parterowa i niepodpiwniczona. Jej powierzchnia użytkowa wyniesie 713 m2, a kubatura 4700 m3.

Znajdzie się tam 6 obszernych sal na potrzeby dydaktyczne oraz biblioteki, pomieszczenie magazynowe, szatnie, sanitariaty, pokój nauczycielski.
Koszt rozbudowy to kwota ok.1,9 mln zł. Jej zakończenie planowane jest zgodnie z umową na koniec lipca 2016 r. Rozpoczęcie zajęć szkolnych w nowo wybudowanej części szkoły planowane jest od września 2016 roku.

listopad 2015
listopad 2015
listopad 2015
listopad 2015
listopad 2015
listopad 2015

Budowa ulicy Cichej w Rembelszczyźnie

Wykonano ciąg pieszo-jezdny o długości 250 metrów i nawierzchni z kostki.

Wykonawca – firma TOMBUD z Wieliszewa.

Realizację inwestycji o wartości 198,2 tys. złotych zakończono w październiku.

Przebudowa ulicy Małołęckiej w Izabelinie

Wykonano przebudowę ulicy Małołęckiej, na odcinku od ulicy Izabelińskiej do ul. Leśnej w Izabelinie.

Na odcinku ok. 1 km nawierzchnia asfaltowa została sfrezowana, następnie wykonano warstwę wiążącą i ścieralną na siatce wzmacniającej. Pobocza drogi zostały uporządkowane.

Wykonawca prac – firma Drogi i Mosty, Jan Kaczmarczyk, Kacice k. Pułtuska.
Koszt inwestycji wyniósł 398 tys. złotych, termin jej ukończenia upłynął 30 czerwca 2015 r.

Budowa ulicy Żwirowej w Beniaminowie – II etap

W II etapie prac powstał ciąg pieszo-jezdny o nawierzchni z kostki, długości 200 metrów, wraz z wjazdami do posesji.

Wykonawca – firma TOMBUD z Wieliszewa.

Termin realizacji upłynął 30 maja.

Koszt prac wyniósł 88,5 tys. zł.

Przebudowa ulicy Pęczkowskiego w Nieporęcie – III etap

W III etapie prac, na odcinku 320 metrów, położona zostanie nawierzchnia z kostki.
Wykonawca, firma Roboty Ziemno-Budowlane J. Mróz z Legionowa, buduje ciąg pieszo-jezdny. Termin wykonania inwestycji upływa 30 maja, jej koszt wyniesie 193,5 tys. złotych.

ul. Pęczkowskiego w Nieporęcie

Budowa ulicy Warsztatowej w Stanisławowie Pierwszym

Inwestycję wykonuje firma TOMBUD z Wieliszewa. Powstaje ciąg pieszo-jezdny długości 320 metrów, o nawierzchni z kostki bezfazowej, z wjazdami do posesji i odwodnieniem powierzchniowym do drenu francuskiego. Koszt inwestycji wynosi 228 tys. zł, planowany termin jej realizacji upływa 30 kwietnia.

Przebudowa ulicy Rumiankowej w Nieporęcie

Wykonawcą inwestycji została firma Roboty Ziemno-Budowlane J. Mróz z Legionowa.

Nawierzchnia z kostki położona została na odcinku 150 metrów. Wykonane zostały wjazdy do posesji oraz zamontowane 2 progi zwalniające wraz z oznakowaniem pionowym. Prace zaplanowane są do 30 kwietnia. Ich koszty wyniesie 115 tys. złotych.

Przebudowa ulicy Cyprysowej – IV etap

Trwają prace budowlane przy przebudowie ulicy Cyprysowej w Stanisławowie Pierwszym
Wykonana zostanie nawierzchnia z kostki oraz wjazdy do posesji.
Wykonawca inwestycji jest firma TOMBUD z Wieliszewa.
Termin zakończenia prac, zaplanowany na 30 maja, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych ulegnie znacznemu skróceniu.
Koszt – 38 tys. zł