Modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Wazów i Al. H. Sienkiewicza w Nieporęcie

Trwa modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Wazów i Al. H. Sienkiewicza w Nieporęcie. Wymieniane są: 21 słupów i 24 oprawy w Al. H. Sienkiewicza oraz 5 słupów i 7 opraw na ul. Wazów. Inwestycję za kwotę 93 997, 46 zł wykonuje firma Instalatorstwo Elektryczne JARONEX z Legionowa.

Ścieżka rowerowa II i III etap

4.12.2020 r.
Prace zostały już zakończone. Trasą rowerową wzdłuż Kanału Żerańskiego możemy przejechać od stacji PKP w Nieporęcie aż do granicy z Warszawą. To także 8 kilometrów bezpiecznego i malowniczego spaceru.

19.11.2020 r.

Budowa trasy pieszo-rowerowej wzdłuż Kanału Żerańskiego na terenie gminy zbliża się do końca. Na ostatnim odcinku II etapu, przed mostem w Rembelszczyźnie, teren przygotowany jest do położenia nawierzchni. Trzeci odcinek, do granicy z Warszawą, został już ukończony. Jest i chodnik i ścieżka rowerowa. Pozostały do wykonania prace wykończeniowe i porządkowe.

29.09.2020 r.

Na budowie drugiego etapu trasy rowerowej wzdłuż Kanału Żerańskiego wykonywana jest obecnie na odcinku ok. 1 km warstwa wiążąca, na której położona zostanie warstwa asfaltu. Równolegle trwają prace porządkowe oraz przygotowywane są miejsca, na których umiejscowione będą ławeczki.

25.08.2020 r.

Budowa ścieżki rowerowej nad Kanałem Żerańskim – II etap

Na odcinku od ulicy Izabelińskiej w stronę mostu przy ul. Strużańskiej postępuje budowa chodnika dla pieszych i nitki rowerowej. Płyty chodnikowe położone zostały na odcinku ok. 500 metrów. Równolegle wykonywana jest podbudowa pod ścieżkę rowerową i kładziona jest na niej warstwa wiążąca i ścieralna.  Koszt budowy II etapu inwestycji to kwota 1 852 000 zł, a 80%  stanowi dofinansowanie ze środków unijnych. Prace zaplanowane są do końca grudnia.

18.08.2020 r.

Budowa ścieżki rowerowej nad Kanałem Żerańskim – II etap

Na odcinku od ulicy Izabelińskiej w stronę mostu przy ul. Strużańskiej postępuje budowa chodnika dla pieszych i nitki rowerowej.
Płyty chodnikowe położone zostały na odcinku ok. 500 metrów. Równolegle wykonywana jest podbudowa pod ścieżkę rowerową, która będzie miała nawierzchnie asfaltową. Koszt budowy II etapu inwestycji to kwota 1 852 000 zł, prace zaplanowane są do końca grudnia.


15.07.2020 r.

W szybkim tempie postępuje budowa II odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż Kanału Żerańskiego.
Na odcinku ok. 300 m ułożone zostały obrzeża ścieżki i chodnika.

14.07.2020 r.

Trwa realizacja II i III etapu budowy ścieżki rowerowej wzdłuż Kanału Żerańskiego. II etap realizowany jest przez firmę Roboty Ziemne – Budowlane Janusz Mróz, na odcinku od Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stanisławowie Pierwszym do ul. Strużańskiej w Rembelszczyźnie, za kwotę 1 852 000 zł.
III etap realizuje konsorcjum Invest AG Sp. Z o.o. Sp. kom., od ul. Strużańskiej w Rembelszczyźnie do granicy z Warszawą, za kwotę 1 503 734, 77 zł.

Obecnie położony został chodnik na odcinku ok. 800 m od strony Warszawy. Obok chodnika zostanie wykonana asfaltowa ścieżka rowerowa.
Łączna długość II i III etapu ścieżki rowerowej wynosić będzie 3,6 km. Planowane zakończenie prac – grudzień 2020 r.6 czerwca 2020 r.

Od soboty 6 czerwca rozpoczął się etap sadzenia krzewów ozdobnych. Będzie ich ponad 8000.

Zakończony został kolejny etap sadzenia drzew wzdłuż ścieżki rowerowej i chodnika dla pieszych nad Kanałem Żerańskim, od kładki w Nieporęcie aż za ulicę Izabelińską. Na tym odcinku posadziliśmy 371 drzew oraz 8 lip na 30-lecie Samorządu Terytorialnego.


19.05.2020 r.

Kontynuujemy prace związane z nasadzeniami drzew i krzewów na ścieżce rowerowej wzdłuż Kanału Żerańskiego – od kładki w Nieporęcie do poziomu pływalni w Stanisławowie Pierwszym. Posadzonych zostanie 371 drzew, a następnie ok. 7,5 tys. krzewów.


17.04.2020 r.

17 kwietnia ogłoszono przetarg na budowę ścieżki rowerowej nad Kanałem Żerańskim w ramach projektu „Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF – na odcinku w kierunku Warszawy.

16.04.2020 r.

Rozpoczęły się prace przy układaniu drugiej warstwy asfaltu – ścieralnej na ścieżce rowerowej wzdłuż kanału Żerańskiego.

17.02.2020 r.

Droga rowerowa wzdłuż Kanału Żerańskiego powstaje w ramach projektu „Rozwój Zintegrowany Sieci Dróg Rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin i Radzymin”, dofinansowanego ze środków Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych objętych Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Ważnym aspektem tej inwestycji jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza i hałasu, poprzez ograniczenie liczby poruszających się samochodów, jak również zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników nowej trasy komunikacyjnej, poprzez oddzielenie ścieżki rowerowej od chodnika. Trasa rowerowa wzdłuż Kanału Żerańskiego, to nie tylko dogodne połączenie komunikacyjne dla osób dojeżdżających do szkoły i pracy, ale również strefa aktywnego wypoczynku. Planowany ciąg komunikacyjny ma być w przyszłości wizytówką gminy, miejscem atrakcyjnym dla mieszkańców oraz turystów. Ścieżka będzie łączyła system ścieżek rowerowych powiatu legionowskiego, wołomińskiego i Warszawy. Całkowita wartość projektu  budowy drogi rowerowej wynosi 75 mln złotych, natomiast wartość projektu na terenie gminy Nieporęt – 10 mln zł, w tym dofinansowanie dla gminy ze środków unijnych – 8 mln zł.

Wzdłuż Kanału Żerańskiego, na odcinku 8 kilometrów od granicy z Warszawą do Jeziora Zegrzyńskiego, gmina Nieporęt realizuje atrakcyjną trasę komunikacyjną, przystosowaną do ruchu pieszego i rowerowego. Wzdłuż trasy rowerowej, od ulicy Dworcowej w Nieporęcie do ulicy Izabelińskiej w Stanisławowie Pierwszym, zostały zamontowane 163 słupy oświetleniowe, tworząc pas oświetleniowy o długości 4090 m.
Obecnie zrealizowano 4,5 km ścieżki.

15 .10. 2019 r.

Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Głogi w Nieporęcie

Trwa budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Głogi w Nieporęcie. Inwestycję za kwotę 4 551 000 zł wykonuje firma Priknauber sp. z o.o. z Legionowa.

Port Pilawa- nowe chodniki

4.12.2020 r.
W porcie Pilawa remont ciągów pieszych dobiegł końca, można spacerować w grudniowym słońcu.

19.11.2020 r.
W Porcie Pilawa w Kompleksie Rekreacyjno-Wypoczynkowym Nieporęt-Pilawa trwa przebudowa ciągów pieszych. Stara nawierzchnia z płyt chodnikowych jest rozbierana i zastępowana nawierzchnią z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa kamiennego (ok. 500 m2), wymienione zostaną też obrzeża.

Prace, w terminie do połowy grudnia, wykonuje firma Bruk-Bud z Laskowizny za kwotę 82 965 zł.

Nowa nawierzchnia z trawy sztucznej na boisku w Nieporęcie

Na boisku w Nieporęcie zakończono układanie nowej nawierzchni z trawy syntetycznej. Zakres prac obejmował demontaż starej nawierzchni, wyrównanie podbudowy, wyczyszczenie obrzeży, wymianę nawierzchni na nową z trawy syntetycznej oraz montaż nowych bramek. Prace wykonała firma SOLID-STED sp. z o.o. sp. k. ze Szczecina, która w ciągu pięciu lat realizować będzie po dwa przeglądy gwarancyjne rocznie. Inwestycja kosztowała 360 tys. złotych, z czego 100 tys. gmina otrzymała w ramach dofinansowania z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej – Mazowsze 2020.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Józefowie, w dwóch bocznych ulicach od ul. Głównej

W Józefowie, w dwóch bocznych ulicach od ul. Głównej, trwa budowa kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 407 metrów wraz z odejściami kanalizacyjnymi w granicach pasa drogowego.

Infrastruktura eksploatowana będzie przez Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie.

Ścieki odprowadzane będą do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Józefowie.

Zakończenie prac zaplanowane jest w połowie grudnia.

Budowa kanalizacji sanitarnej

23.11.2020 r. rozpoczęła się budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej, Kwitnącej Wiśni, Spokojnej i Pszenicznej w Nieporęcie. Inwestycję za kwotę 715 636,42 zł wykonuje firma INŻYNIERIA ADAMPOL z Adampola.

Modernizacja nawierzchni na ulicy Wirażowej w Wólce Radzymińskiej

Zakończono modernizację nawierzchni na ulicy Wirażowej w Wólce Radzymińskiej.

17.09.2020 r.

Na ulicy Wirażowej w Wólce Radzymińskiej, w ramach dofinansowania dróg transportu rolnego, wykonywana jest modernizacja nawierzchni przy użyciu kruszywa naturalnego. Na tę inwestycję, realizowaną na odcinku 800 m, gmina otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 115 000 zł. Koszt całkowity to kwota 175 800, 10 zł. Prace wykonuje firma Tombud z Wieliszewa.

Montaż kamer monitoringu

30 nowych kamer zamontowanych zostało w 11 nowych lokalizacjach

– skrzyżowanie ulic Izabelińska z Koncertową – jedna kamera

– monitoring wyjazdu z Osiedla Głogi, ul. Izabelińska – widok na ul. Przyszłość i ul.  Królewską – dwie kamery

– skrzyżowanie: Aleja Henryka Sienkiewicza z ul. Husarii – trzy kamery

– skrzyżowanie ul. Jana Kazimierza z ul. Wazów – trzy kamery

– rondo w Józefowie – trzy kamery

– podwójne rondo  Rembelszczyzna – cztery kamery

– skrzyżowanie ulic Strużańskiej, Przyszłość i Słoneczną – cztery kamery

– skrzyżowanie ulic Izabelińskiej z Małołęcką – trzy kamery

– punkt PSZOK – dwie kamery

– rondo w Białobrzegach – trzy kamery

– ul. Izabelińska – most (widok na ścieżkę rowerową) – dwie kamery

Nowe siłownie plenerowe

W Stanisławowie Pierwszym i Stanisławowie Drugim zamontowane zostały urządzenia do ćwiczeń w plenerze. W obydwu sołectwach mieszkańcy mają do dyspozycji urządzenia kompaktowe, oferujące możliwość różnorodnych ćwiczeń. Jedno to zestaw – biegacz, twister, surfer, drugie – orbitrek, wioślarz i prasa nożna. Obok stanęły ławeczki i kosze na odpady. W Stanisławowie Pierwszym siłownia zamontowana została przy gminnym placu zabaw, w Stanisławowie Drugim na terenie Ośrodka Kultury.

Budowa oświetlenia ulicy Księżycowej w Stanisławowie Pierwszym

9.10.2020 r.

Zakończono prace przy budowie oświetlenia ulicy Księżycowej w Stanisławowie Pierwszym.

20.08.2020 r.

Trwa budowa oświetlenia ulicy Księżycowej w Stanisławowie Pierwszym. Zamontowanych zostanie 14 słupów z oprawami na odcinku 410 metrów. Koszt inwestycji wyniesie 52,8 tys. zł. Planowany termin zakończenia prac – 10 października.

Montaż ogrodzenia oddzielającego płytę boiska w Kątach Węgierskich od trybun

19.08.2020 r.
Na boisku piłkarskim w Kątach Węgierskich rozpoczął się montaż ogrodzenia o wys. 1,2 m, oddzielającego płytę boiska od trybun dla kibiców. Koszt inwestycji to 39 tys. zł. Prace potrwają do 4 września.