Inwestycje 2020

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Rumiankowej

Po zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie Komisariatu Policji w Nieporęcie, prace kontynuowane są w rejonie ulicy Zegrzyńskiej – w ulicy Rumiankowej.
Budowana jest sieć kanalizacyjna wraz z przepompownią ścieków, która włączona zostanie do istniejącej opaski kanalizacyjnej Jeziora Zegrzyńskiego w pasie drogi wojewódzkiej nr 631, ulicy Zegrzyńskiej.

20200117_124823

Budowa szatni przy boisku w Kątach Węgierskich

Zawodnicy występujący na boisku w Kątach Węgierskich będą mieli w przyszłym sezonie piłkarskim do dyspozycji budynek, w którym znajdować się będą szatnie dla dwóch drużyn, z sanitariatami i natryskami oraz pokój dla trenerów i sędziów. Trwają prace przy budowie obiektu. W terminie do kwietnia 2020 roku zbudowany zostanie także parking oraz drogi dojazdowe na przylegającym terenie. Inwestycję realizuje firma Wald-Glob z Pułtuska, jej koszt wyniesie 1 483 000 zł.

82155203_1434560416710701_8205840313873334272_o20191205_111520 20191205_111615