Inwestycje 2020

Ścieżka rowerowa II i III etap

4.12.2020 r.Prace zostały już zakończone. Trasą rowerową wzdłuż Kanału Żerańskiego możemy przejechać od stacji PKP w Nieporęcie aż do granicy z Warszawą. To także 8 kilometrów bezpiecznego i malowniczego spaceru. 19.11.2020 r. Budowa trasy pieszo-rowerowej wzdłuż Kanału Żerańskiego na terenie gminy zbliża się do końca. Na ostatnim odcinku II etapu, przed mostem w Rembelszczyźnie, teren przygotowany […]

Czytaj więcej

Port Pilawa- nowe chodniki

4.12.2020 r.W porcie Pilawa remont ciągów pieszych dobiegł końca, można spacerować w grudniowym słońcu. 19.11.2020 r.W Porcie Pilawa w Kompleksie Rekreacyjno-Wypoczynkowym Nieporęt-Pilawa trwa przebudowa ciągów pieszych. Stara nawierzchnia z płyt chodnikowych jest rozbierana i zastępowana nawierzchnią z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa kamiennego (ok. 500 m2), wymienione zostaną też obrzeża. Prace, w terminie do […]

Czytaj więcej

Nowa nawierzchnia z trawy sztucznej na boisku w Nieporęcie

Na boisku w Nieporęcie zakończono układanie nowej nawierzchni z trawy syntetycznej. Zakres prac obejmował demontaż starej nawierzchni, wyrównanie podbudowy, wyczyszczenie obrzeży, wymianę nawierzchni na nową z trawy syntetycznej oraz montaż nowych bramek. Prace wykonała firma SOLID-STED sp. z o.o. sp. k. ze Szczecina, która w ciągu pięciu lat realizować będzie po dwa przeglądy gwarancyjne rocznie. […]

Czytaj więcej

Budowa kanalizacji sanitarnej w Józefowie, w dwóch bocznych ulicach od ul. Głównej

W Józefowie, w dwóch bocznych ulicach od ul. Głównej, trwa budowa kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 407 metrów wraz z odejściami kanalizacyjnymi w granicach pasa drogowego. Infrastruktura eksploatowana będzie przez Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie. Ścieki odprowadzane będą do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Józefowie. Zakończenie prac zaplanowane jest w połowie grudnia.

Czytaj więcej

Modernizacja nawierzchni na ulicy Wirażowej w Wólce Radzymińskiej

Zakończono modernizację nawierzchni na ulicy Wirażowej w Wólce Radzymińskiej. 17.09.2020 r. Na ulicy Wirażowej w Wólce Radzymińskiej, w ramach dofinansowania dróg transportu rolnego, wykonywana jest modernizacja nawierzchni przy użyciu kruszywa naturalnego. Na tę inwestycję, realizowaną na odcinku 800 m, gmina otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 115 000 zł. Koszt całkowity to kwota 175 […]

Czytaj więcej

Montaż kamer monitoringu

30 nowych kamer zamontowanych zostało w 11 nowych lokalizacjach – skrzyżowanie ulic Izabelińska z Koncertową – jedna kamera – monitoring wyjazdu z Osiedla Głogi, ul. Izabelińska – widok na ul. Przyszłość i ul.  Królewską – dwie kamery – skrzyżowanie: Aleja Henryka Sienkiewicza z ul. Husarii – trzy kamery – skrzyżowanie ul. Jana Kazimierza z ul. […]

Czytaj więcej

Nowe siłownie plenerowe

W Stanisławowie Pierwszym i Stanisławowie Drugim zamontowane zostały urządzenia do ćwiczeń w plenerze. W obydwu sołectwach mieszkańcy mają do dyspozycji urządzenia kompaktowe, oferujące możliwość różnorodnych ćwiczeń. Jedno to zestaw – biegacz, twister, surfer, drugie – orbitrek, wioślarz i prasa nożna. Obok stanęły ławeczki i kosze na odpady. W Stanisławowie Pierwszym siłownia zamontowana została przy gminnym […]

Czytaj więcej

Budowa oświetlenia ulicy Księżycowej w Stanisławowie Pierwszym

9.10.2020 r. Zakończono prace przy budowie oświetlenia ulicy Księżycowej w Stanisławowie Pierwszym. 20.08.2020 r. Trwa budowa oświetlenia ulicy Księżycowej w Stanisławowie Pierwszym. Zamontowanych zostanie 14 słupów z oprawami na odcinku 410 metrów. Koszt inwestycji wyniesie 52,8 tys. zł. Planowany termin zakończenia prac – 10 października.

Czytaj więcej