Kwestionariusz inwentaryzacji źródeł ciepła w budynkach na terenie gminy Nieporęt

Podstawa prawna

  • Uchwała nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 r. – Program Ochrony Powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu.
  • Uchwała nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego (tzw. Uchwała antysmogowa) z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Termin inwentaryzacji

Inwentaryzacja i zbieranie informacji nt. źródeł ciepła w gminie trwa w trybie ciągłym do końca każdego roku kalendarzowego, aż do końca 2026 roku.

Cel prowadzonej inwentaryzacji

  • od 1 stycznia 2023 roku użytkowanie pieców i kotłów bezklasowych (nie spełniających przynajmniej wymogów klasy 3 wg normy PN-EN 303-5:2012) na węgiel, pellet i drewno stanie się nielegalne. Są to instalacje, które emitują najwięcej zanieczyszczeń i w znacznej mierze odpowiadają za zanieczyszczenie powietrza w sezonie grzewczym.
  • od 1 stycznia 2028 roku będzie obowiązywał zakaz eksploatacji kotłów i pieców klasy 3 i 4 (wg normy PN-EN 303-5:2012).
  • Tylko kotły i piece klasy 5 oraz te spełniające wymogi ekoprojektu będą mogły być użytkowane do końca ich żywotności.
  • Likwidacja tzw. „kopciuchów” prowadzi do poprawy jakości powietrza na terenie naszej Gminy, a dane uzyskane w ankietach posłużą do stworzenia „Bazy źródeł niskiej emisji” oraz pozwolą na odpowiednie rozplanowanie środków budżetowych na dofinansowania do wymiany pieców na paliwa stałe.

Więcej o mazowieckiej uchwale antysmogowej można przeczytać na stronie:

 http://www.powietrze.mazovia.pl/uchwala-antysmogowa/co-musisz-wiedziec-o-uchwale-antysmogowej 

Sankcje związane z źródła ciepła

Użytkowanie pieców i kotłów bezklasowych po 1 stycznia 2023 roku będzie zagrożone mandatem do 500 zł lub grzywną do 5 000 zł.

Jak złożyć Kwestionariusz źródeł ciepła?

  • w formie elektronicznej – wypełniony kwestionariusz można wysłać scanem na mail urzad@nieporet.pl   
  • w formie papierowej – wypełniony kwestionariusz można wysłać listem |(Urząd gminy Nieporęt 05-126 Nieporęt, pl. Wolności 1) lub złożyć osobiście w Kancelarii Urzędu.

Wszelkich informacji oraz pomocy w wypełnianiu Kwestionariuszy udziela Dział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, tel. (22) 767-04-10.

Pliki do pobrania

Kwestionariusz inwentaryzacji źródeł ciepła (*docx)

Kwestionariusz inwentaryzacji źródeł ciepła (*pdf)