Kwestionariusz inwentaryzacji źródeł ciepła w roku 2020

Kwestionariusz inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Nieporęt.

Zadanie pn. „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Nieporęt” zrealizowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego
w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”

Załączniki