W związku z wejściem nowego systemu odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Nieporęt został utworzony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Małołęckiej 62 w Nieporęcie.

Ww. punkt prowadzony jest przez Urząd Gminy Nieporęt, Pl. Wolności 1, 05-126 Nieporęt, natomiast osobami, które go obsługują są Jan Błaszczuk i Grzegorz Wysocki.

PSZOK – czynny jest
od wtorku do soboty w godzinach 10.00 – 18.00.
Na ww. punkt można przywozić i wrzucać do odpowiednio oznakowanych kontenerów odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych tj:

  • odpady zielone (ogrodowe),
  • tworzywa sztuczne (plastik), opakowania wielomateriałowe (kartony po sokach, mleku itp.),
  • szkło,
  • papier,
  • meble i odpady wielkogabarytowe,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE),
  • odpady budowlane i remontowe (pochodzące z drobnych remontów prowadzonych w gospodarstwach domowych) – należy pamiętać, że wynajęte przez właścicieli nieruchomości ekipy budowlane czy remontowe mają obowiązek zapewnienia prawidłowego zagospodarowania odpadów budowlanych i remontowych we własnym zakresie,
  • zużyte opony (pochodzące z gospodarstw domowych od samochodów osobowych ew. ciągników) – należy pamiętać, że wymieniając opony powinno się je zostawić w miejscu, w którym dokonuje się wymiany.

Informujemy, że w przypadku chęci wywiezienia do ww. punktu odpadów zielonych albo odpadów budowlanych i remontowych, warto wcześniej zadzwonić pod numer telefonu 600-509-696 w celu uzyskania informacji, czy aktualnie w kontenerach na ww. odpady jest wystarczająca ilość miejsca.

UWAGA!
Na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Małołęckiej 62 w Nieporęcie – odpady komunalne pochodzące z gospodarstw domowych mogą przywozić tylko mieszkańcy Gminy Nieporęt, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ramach uiszczonej ww. opłaty.

Opłata ta nie obejmuje kosztu transportu do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wyżej wymienionych odpadów komunalnych.