!wiesci_216

PRZYPOMINAMY!
Przypominamy mieszkańcom, również o symbolach często stosowanych na odpadach opakowaniowych wykonanych z tworzyw sztucznych. Symbole typu PET, HDPE, PE, PP, LDPE itp. pojawiające się na ww. opakowaniach podlegają segregacji. Wyrzucamy je do worków lub pojemników w kolorze żółtym.

Po czym jeszcze można poznać czy dany odpad komunalny nadaje się do segregacji?
Poniżej przedstawiamy najczęściej stosowane symbole pojawiające się w szczególności na opakowaniowych odpadach komunalnych. Opakowania, z tymi symbolami można wrzucać do worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów.

Symbol Znaczenie
Symbol recyclingu Symbol, który przedstawia trzy zielone strzałki, które tworzą trójkąt jest znakiem recyklingu. Można go znaleźć na opakowaniach, które można wykorzystać ponownie. Mogą mu towarzyszyć napis i cyfra – informują one wtedy o nazwie surowca, który wykorzystany został do wyprodukowania danego opakowania.
Symbol zielony punkt Symbol „zielony punkt” na opakowaniu informuje o tym, że producent bierze udział w procesie recyklingu i odzysku w danym kraju.
Symbol aluminium Znak aluminium – oznacza, że opakowanie wyprodukowane zostało z aluminium i nadaje się do recyklingu.
Symbol ponownego wykorzystania Znak oznaczający możliwość ponownego wykorzystania opakowania. Oznacza to, że po wykorzystaniu produktu jego opakowanie można wykorzystać co najmniej drugi raz.
Symbol opakowania biodegradowalnego Znak, który oznacza opakowania biodegradowalne – takie, które podczas kompostowania rozkładają się nie uwalniając szkodliwych dla naszego środowiska substancji.

PRZYPOMINAMY!
Ponadto przypominamy, że do pojemnika z odpadami niepodlegającymi segregacji (zmieszanymi) NIE MOŻNA WRZUCAĆ bioodpadów (np. liście, trawa, drobne gałęzie, owoce, warzywa, rośliny doniczkowe itd.). W przypadku znajdowania się ww. odpadów w pojemniku pracownicy firmy pozostawią pojemnik bez wcześniejszego opróżnienia. Po usunięciu z pojemnika bioodpadów zostanie on odebrany przy kolejnym odbiorze zgodnie z harmonogramem.

INFORMUJEMY!
Informujemy również, że w celu oddania odpadów pochodzących z drobnych remontów, właściciel nieruchomości musi złożyć w siedzibie urzędu gminy – wniosek o przyjęcie odpadów budowlanych i rozbiórkowych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Nieporęt wraz z podpisaną klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych. Po rozpatrzeniu wniosku przez pracownika urzędu właściciel nieruchomości otrzyma potwierdzenie prawa do oddania odpadów budowlanych i rozbiórkowych w PSZOK. Po otrzymaniu potwierdzenia właściciel nieruchomości może dostarczyć odpady budowlane do PSZOK w ilości wskazanej w potwierdzeniu. Na terenie PSZOK pracownik odbiera od właściciela nieruchomości potwierdzenie prawa do oddania odpadów budowlanych i rozbiórkowych, sprawdza zgodność ilości dostarczonych odpadów i wskazuje kontener, do którego można je wrzucić.

Dokumenty dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Nieporęt oraz na stronie internetowej www.nieporet.pl zakładka Odpady – Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (na końcu informacji).

KOMPOSTOWNIK

Czym jest kompost i do czego służy kompostownik?

Zadbaj, by bioodpady nie trafiły do śmietnika, przygotuj z nich kompost.

Kompost to nawóz organiczny powstający z resztek roślinnych i zwierzęcych w wyniku ich tlenowego rozkładu przez mikroorganizmy. Aby móc z niego korzystać potrzebny ci będzie kompostownik. Może on być wykonany z różnych materiałów (np. drewna, plastiku) i przybierać różne formy: otwartą, zamkniętą czy pryzmy. Dobry kompostownik powinien zapewnić odpowiednie napowietrzenie i optymalną wilgotność, co pozwala na niezakłócony proces rozkładu resztek. Prowadzenie kompostownika jest proste, ale jeśli chcemy by proces kompostowania był efektywny i ekologiczny, musisz przestrzegać kilku zasad. Pierwszą i najważniejszą z nich jest staranny dobór materiału na kompost. Przed wyrzuceniem bioodpadów zawsze przeprowadzamy ich wstępną selekcję – nie wszystkie mogą trafić do kompostownika.

Do kompostownika wrzucamy: owoce, warzywa, obierki, fusy po kawie, skorupki jaj, gałązki, liście, pędy, łodygi roślin, skoszoną trawę, korę, trociny, słomę, niezabarwiony papier i tekturę.

Nie wrzucaj do kompostownika: mięsa i kości,solonych lub zaprawionych octem resztek jedzenia,chwastów,części z chorych roślin,resztek i skórek owoców egzotycznych,popiołu drzewnego i brykietowego,materiału nieorganicznego.

Zalety kompostu

Kompost jako w pełni naturalny nawóz, bogaty w substancje organiczne, jest niezwykle przydatny w ogrodzie. W przeciwieństwie do chemicznych środków jest bezpieczny dla przyrody i praktycznie nie sposób go przedawkować. Powstająca w kompostowniku ziemia humusowa to materiał, który gromadzi wodę, aby w odpowiednim czasie oddać ją roślinom.

W naszej gminie dzięki kompostownikowi będziesz mógł liczyć także na preferencyjne stawki za odbiór odpadów. Prowadzenie kompostownika uprawnia do obniżenia opłaty za śmieci o 2 zł od osoby miesięcznie.

Lokalizacja przydomowego kompostownika

Ważne jest właściwe usytuowanie kompostownika. Jeśli to ogród, wybierz miejsce ustronne, osłonięte od wiatru i słońca, na dobrze przepuszczalnym podłożu.

Mały kompostownik (do 10 m3) powinien być oddalony o przynajmniej 7,5 m od granicy działki i 15 m od domu.  W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej odległości powinny wynosić co najmniej: 5 m od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz 2 m od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego.

Jeśli planujemy większy (do 50 m3) niezbędne jest zachowanie dystansu 30 m od domu sąsiada oraz od granicy działki sąsiedniej – 7,5 m, a od linii rozgraniczającej drogi (ulicy) lub ciągu pieszego – 10 m.