Do worków lub pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych tj.:

PAPIER – worek lub pojemnik w kolorze niebieskim z napisem „PAPIER”

MOŻNA WRZUCAĆ NIE WRZUCAĆ
między innymi: książki (okładki książek wykonane z innych materiałów należy usunąć), zeszyty, gazety i czasopisma, prospekty, papier bez fragmentów foliowych lub metalowych, tekturę, torby i kartony papierowe, kartony pocięte na mniejsze kawałki, czyste arkusze tektury falistej, papierowe dokumenty i dokumentację, papierowe ozdoby, wytłaczanki z masy papierowej do jajek itp. między innymi: tłustego lub wilgotnego papieru lub tektury, tektury i papieru z dodatkami folii czy aluminium, papieru termicznego lub faksowego, kalek technicznych i papieru przebitkowego (rachunki, faktury), paragonów, papieru do pieczenia, papieru woskowego (katalogów i folderów reklamowych), opraw i opakowań wielomateriałowych np. oprawy książek i kalendarzy, kartony po mleku, sokach itp., tapet, worków po cemencie, pieluch jednorazowych, podpasek i artykułów higienicznych, opakowań z zawartością, np. żywnością, wapnem, czy cementem itp.

 

SZKŁO – worek lub pojemnik w kolorze zielonym z napisem „SZKŁO”

MOŻNA WRZUCAĆ NIE WRZUCAĆ
między innymi: butelki i szklane opakowania po różnego typu napojach i żywności, szklane opakowania po kosmetykach, słoiki, inne opakowania szklane itp. między innymi: luster, naczyń żaroodpornych, ceramiki, kryształów, lamp, doniczek, porcelany, bombek i ozdób choinkowych, zniczy, kapsli, zatyczek i zakrętek oraz innych przedmiotów np. z gliny, porcelany itp., glazury, terakoty, szkła okularowego (soczewek), szklanych opakowań po lekarstwach, środkach farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości, szkła labolatoryjnego, termometrów, rtęciówek, strzykawek, szkła budowlanego (np. szyb okiennych, szkła zbrojonego), szyb samochodowych, żarówek, świetlówek, lamp fluorescencyjnych i rtęciowych, reflektorów, ekranów, lamp telewizyjnych, itp.

 

TWORZYWA SZTUCZNE (PLASTIK), METAL I OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE – worek lub pojemnik w kolorze żółtym z napisem „PLASTIK”

MOŻNA WRZUCAĆ NIE WRZUCAĆ
między innymi: puste butelki plastikowe po napojach, opakowania po kosmetykach, chemii gospodarczej i środkach czystości, torebki (worki) plastikowe, kanistry plastikowe, plastikowe opakowania po żywności (kubki po jogurtach, kefirach, koszyczki po owocach itp.), pojemniki i opakowania oznaczone symbolami PET, HDPE, PE, PP, puszki po napojach i konserwach; a także plastikowe zakrętki, drobny złom żelazny i z metali kolorowych (bez dodatków np. plastiku), folie aluminiowe, zakrętki metalowe, kapsle, nakrętki ze słoików, odpady wielomateriałowe np. kartony po mleku czy sokach, opakowania po zupkach, opakowania po przyprawach itp. między innymi: opakowań tłustych i nieopróżnionych z resztek zawartości, tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, opakowań po środkach ochrony roślin np. nawozach, środkach owado- i chwastobójczych itp., olejach silnikowych, smarach, farbach, płynach chłodniczych, lakierach i innych chemikaliach, zabawek, klisz fotograficznych, plastikowych wyrobów technicznych, mokrych foli, opakowań po lakierach, farbach, aerozolach, części silników, części samochodowych, kabli, baterii i innych substancji niebezpiecznych, pieluch jednorazowych, podpasek, tworzyw piankowych, styropianu, papy, wełny mineralnej, płyty gipsowej, drewna, eternitu, odpadów tekstylnych (np. poduszek, ubrań, pościeli itp.), azbestu itp.

OPADY ZIELONE – worek lub pojemnik w kolorze brązowym z napisem „BIO”, „BIODPADY”

MOŻNA WRZUCAĆ NIE WRZUCAĆ
między innymi: skoszoną i suchą trawę, liście, drobne gałęzie drzew i krzewów, trociny, kwiaty, owoce i warzywa (z wyjątkiem grejfrutów) itp. między innymi: piasku, kamieni, resztek jedzenia w płynie, mięsa, kości, resztek grejfruta (niszczy florę bakteryjną), odchodów zwierzęcych, popiołu z węgla kamiennego, papierosów, niedopałków, m drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF, innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych) itp.

 

WAŻNE!

Przypominamy, że te odpady komunalne, których nie można wrzucić do worków lub pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, wrzucamy do POJEMNIKA NA ODPADY ZMIESZANE tzw. komunalkę, który jest odbierany zgodnie z harmonogramem co 2 tygodnie.

ZASADY – selektywną zbiórkę odpadów komunalnych należy prowadzić według następujących zasad:

  1. wrzucać odpady komunalne podlegające selektywnej zbiórce do worka lub pojemnika zgodnie z ich przeznaczeniem;
  2. przed wrzuceniem odpadu komunalnego podlegającego selektywnej zbiórce do worka lub pojemnika, należy zmniejszyć jego objętość np. poprzez zgniecenie, złożenie itp.- wówczas więcej odpadów się do niego zmieści;
  3. wrzucać do worka lub pojemnika przeznaczonego do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych opróżnione opakowania np. z resztek pokarmu, kosmetyków czy środków czystości itp. – głównie ze względu na warunki higieniczne i sanitarne;
  4. usuwać z odpadów komunalnych podlegających selektywnej zbiórce, za wyjątkiem opakowań wielomateriałowych: zszywki, kapsle, nakrętki, papierowe, metalowe lub plastikowe części opakowań czy innych odpadów, wg zasady: papier do papieru, metal do metalu, tworzywo sztuczne (plastik) do tworzywa sztucznego (plastiku) itp.- w miarę możliwości;
  5. nie tłuc szkła przed wrzuceniem go do worka, przeznaczonego do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – grozi to rozerwaniem worka i wysypaniem się odpadów.

PRZYPOMINAMY!
Przypominamy mieszkańcom, również o symbolach często stosowanych na odpadach opakowaniowych wykonanych z tworzyw sztucznych. Symbole typu PET, HDPE, PE, PP, LDPE itp. pojawiające się na ww. opakowaniach podlegają segregacji. Wyrzucamy je do worków lub pojemników w kolorze żółtym.

Po czym jeszcze można poznać czy dany odpad komunalny nadaje się do segregacji?
Poniżej przedstawiamy najczęściej stosowane symbole pojawiające się w szczególności na opakowaniowych odpadach komunalnych. Opakowania, z tymi symbolami można wrzucać do worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów.

 

Symbol Znaczenie
Symbol recyclingu Symbol, który przedstawia trzy zielone strzałki, które tworzą trójkąt jest znakiem recyklingu. Można go znaleźć na opakowaniach, które można wykorzystać ponownie. Mogą mu towarzyszyć napis i cyfra – informują one wtedy o nazwie surowca, który wykorzystany został do wyprodukowania danego opakowania.
Symbol zielony punkt Symbol „zielony punkt” na opakowaniu informuje o tym, że producent bierze udział w procesie recyklingu i odzysku w danym kraju.
Symbol aluminium Znak aluminium – oznacza, że opakowanie wyprodukowane zostało z aluminium i nadaje się do recyklingu.
Symbol ponownego wykorzystania Znak oznaczający możliwość ponownego wykorzystania opakowania. Oznacza to, że po wykorzystaniu produktu jego opakowanie można wykorzystać co najmniej drugi raz.
Symbol opakowania biodegradowalnego Znak, który oznacza opakowania biodegradowalne – takie, które podczas kompostowania rozkładają się nie uwalniając szkodliwych dla naszego środowiska substancji.

 

PRZYPOMINAMY!
Ponadto przypominamy, że do pojemnika z odpadami niepodlegającymi segregacji (zmieszanymi) NIE MOŻNA WRZUCAĆ odpadów ulegających biodegradacji (zielonych np. liście, trawa, drobne gałęzie, rośliny doniczkowe itd.), bez względu na to, czy dany mieszkaniec segreguje odpady komunalne, czy nie. W przypadku znajdowania się ww. odpadów w pojemniku pracownicy firmy pozostawią pojemnik bez wcześniejszego opróżnienia. Po usunięciu z pojemnika odpadów zielonych zostanie on odebrany przy kolejnym odbiorze zgodnie z harmonogramem.

 

INFORMUJEMY!
Informujemy również, że odpady pochodzące z drobnych remontów należy zebrać w worki i dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który zlokalizowany jest przy ul. Małołęckiej 62 w Nieporęcie. Wystawione razem z pojemnikami w dniu odbioru zmieszanych odpadów komunalnych – nie zostaną zabrane!