!wiesci_216

PRZYPOMINAMY!
Przypominamy mieszkańcom, również o symbolach często stosowanych na odpadach opakowaniowych wykonanych z tworzyw sztucznych. Symbole typu PET, HDPE, PE, PP, LDPE itp. pojawiające się na ww. opakowaniach podlegają segregacji. Wyrzucamy je do worków lub pojemników w kolorze żółtym.

Po czym jeszcze można poznać czy dany odpad komunalny nadaje się do segregacji?
Poniżej przedstawiamy najczęściej stosowane symbole pojawiające się w szczególności na opakowaniowych odpadach komunalnych. Opakowania, z tymi symbolami można wrzucać do worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów.

Symbol Znaczenie
Symbol recyclingu Symbol, który przedstawia trzy zielone strzałki, które tworzą trójkąt jest znakiem recyklingu. Można go znaleźć na opakowaniach, które można wykorzystać ponownie. Mogą mu towarzyszyć napis i cyfra – informują one wtedy o nazwie surowca, który wykorzystany został do wyprodukowania danego opakowania.
Symbol zielony punkt Symbol „zielony punkt” na opakowaniu informuje o tym, że producent bierze udział w procesie recyklingu i odzysku w danym kraju.
Symbol aluminium Znak aluminium – oznacza, że opakowanie wyprodukowane zostało z aluminium i nadaje się do recyklingu.
Symbol ponownego wykorzystania Znak oznaczający możliwość ponownego wykorzystania opakowania. Oznacza to, że po wykorzystaniu produktu jego opakowanie można wykorzystać co najmniej drugi raz.
Symbol opakowania biodegradowalnego Znak, który oznacza opakowania biodegradowalne – takie, które podczas kompostowania rozkładają się nie uwalniając szkodliwych dla naszego środowiska substancji.

PRZYPOMINAMY!
Ponadto przypominamy, że do pojemnika z odpadami niepodlegającymi segregacji (zmieszanymi) NIE MOŻNA WRZUCAĆ bioodpadów (np. liście, trawa, drobne gałęzie, owoce, warzywa, rośliny doniczkowe itd.). W przypadku znajdowania się ww. odpadów w pojemniku pracownicy firmy pozostawią pojemnik bez wcześniejszego opróżnienia. Po usunięciu z pojemnika bioodpadów zostanie on odebrany przy kolejnym odbiorze zgodnie z harmonogramem.

INFORMUJEMY!
Informujemy również, że w celu oddania odpadów pochodzących z drobnych remontów, właściciel nieruchomości musi złożyć w siedzibie urzędu gminy – wniosek o przyjęcie odpadów budowlanych i rozbiórkowych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Nieporęt wraz z podpisaną klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych. Po rozpatrzeniu wniosku przez pracownika urzędu właściciel nieruchomości otrzyma potwierdzenie prawa do oddania odpadów budowlanych i rozbiórkowych w PSZOK. Po otrzymaniu potwierdzenia właściciel nieruchomości może dostarczyć odpady budowlane do PSZOK w ilości wskazanej w potwierdzeniu. Na terenie PSZOK pracownik odbiera od właściciela nieruchomości potwierdzenie prawa do oddania odpadów budowlanych i rozbiórkowych, sprawdza zgodność ilości dostarczonych odpadów i wskazuje kontener, do którego można je wrzucić.

Dokumenty dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Nieporęt oraz na stronie internetowej www.nieporet.pl zakładka Odpady – Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (na końcu informacji).