Gminny Zakład Komunalny  Awarie Wodociągowe

i Kanalizacyjne

(22) 774 87 89
w godzinach pracy Zakładu
604 481 418
poza godzinami pracy Zakładu

Mieszkańcy, którzy mają zawarte umowy na odprowadzanie ścieków z MPWiK w Warszawie awarie zgłaszają pod całodobowy numer telefonu:
22 445 84 60  lub  784 021 361

Komenda Straży Gminnej w Nieporęcie 

tel: (22) 774 87 91

telefon interwencyjny 668 116 761

Komisariat Policji w Nieporęcie

ul. Wojska Polskiego 3, 05-126 Nieporęt,

Oficer dyżurny – telefony alarmowe tel.: (47) 724-88-31
tel.: (47) 724-88-31

tel.: 47 724-88-31

Komisariat Rzeczny Policji

tel.: 22 603-68-60, 22 619-90-77 lub 78

Legionowskie WOPR

Warszawska 39B, 05-130 Zegrze Południowe
tel./faks 22 767-91-11
tel. kom. 695 889 010
tel. kom. 601 100 100

Ogólnopolskie telefony alarmowe

  • ogólnoeuropejski numer alarmowy z telefonu – 112
  • pogotowie ratunkowe – 999
  • straż pożarna – 998
  • policja – 997
  • ratownictwo morskie i górskie – 985

Telefony alarmowe: techniczne

  • pogotowie energetyczne – 991
  • pogotowie gazowe – 992
  • pogotowie ciepłownicze – 993
  • pogotowie wodno-kanalizacyjne – 994
  • pogotowie dźwigowe – 982

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie

tel: (22) 774 28 28

Komenda Powiatowa Policji w Legionowie

tel: (47) 724 82 13

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

tel: (22) 595 13 00

tel. alarmowy 987

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

tel: (22) 764 04 17

Dział Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i OC Urzędu Gminy Nieporęt

tel: (22) 767 04 40