Terminy uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać kwartalnie z dopuszczalną możliwością wnoszenia opłat w ratach miesięcznych. Jednakże ostatnią opłatę raty miesięcznej danego kwartału należy wpłacić zgodnie z okresem rozliczeniowym (podanym poniżej).

Terminy uiszczania opłat:

  1. za I kwartał – tj. za styczeń, luty i marzec – do 15 marca danego roku,
  2. za II kwartał – tj. za kwiecień, maj i czerwiec – do 15 maja danego roku,
  3. za III kwartał – tj. za lipiec, sierpień i wrzesień – do 15 września danego roku,
  4. za IV kwartał – tj. za październik, listopad i grudzień – do 15 listopada danego roku.

W przypadku braku ww. opłaty po otrzymaniu upomnienia – zostanie wystawiony tytuł wykonawczy, który zostanie skierowany do Urzędu Skarbowego w celu przeprowadzenia egzekucji administracyjnej.