Terminy uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

TERMINY UISZCZANIA OPŁAT

Informujemy, że nastąpiła zmiana terminów uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zgodnie z uchwałą nr XXI/18/2020 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2020 r. poz. 3500)

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać miesięcznie z góry w terminie do 15 dnia każdego miesiąca tj.:

– za miesiąc kwiecień – do 15 kwietnia danego roku,

– za miesiąc maj – do 15 maja danego roku,

– za miesiąc czerwiec – do 15 czerwca danego roku,

itd.

Ww. opłatę uiszcza się bez wezwania na indywidualny rachunek nadany właścicielowi nieruchomości lub za pomocą terminala płatniczego w Urzędzie Gminy Nieporęt.

W przypadku braku ww. opłaty po otrzymaniu upomnienia – zostanie wystawiony tytuł wykonawczy, który zostanie skierowany do Urzędu Skarbowego w celu przeprowadzenia egzekucji administracyjnej.