Programy współpracy

Dotacje

  • zarządzenie nr 25 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 26 stycznia 2018 r.w sprawie wyboru i odrzucenia ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów w zakresie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży mieszkańców gminy w 2018 roku.
  • Zarządzenie Nr 62/2017 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 6 marca 2017 r.w sprawie wyboru i odrzucenia ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów w zakresie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży mieszkańców gminy w 2017 roku.
  • Zarządzenie Nr 40 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 17 lutego 2016 r.
    w sprawie wyboru i odrzucenia ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów w zakresie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży mieszkańców gminy w 2016 roku.

Otwarte konkursy ofert:

Oferty składane w trybie art. 19a

2020 rok

  • opis procedury

Roczny program współpracy samorządu woj. mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok

Nabór kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Akty prawne dotyczące organizacji pozarządowych

Przydatne linki