BEZPŁATNE GMINNE  PROGRAMY ZDROWOTNE ŚWIADCZONE W CENTRUM MEDYCZNYM NIEPORĘT ORAZ POZOSTAŁE PROGRAMY