Rehabilitacja zdrowotna dla mieszkańców

Bezpłatna rehabilitacja zdrowotna dla mieszkańców Gminy Nieporęt
na lata 2019-2021.

Gmina Nieporęt kontynuuje rozpoczętą w 2016 r.  realizację „Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców w latach 2019-2021”, finansowanego
w całości z budżetu gminy.

Program jest skierowany do mieszkańców zamieszkałych stale w Gminie Nieporęt
i rozliczających się z podatku w Urzędzie Skarbowym w Legionowie
, wymagających tej formy leczenia.

Na realizację gminnego Programu zarezerwowano w budżecie gminy 300 tys. złotych,
po 100 tys. zł. na każdy rok realizacji Programu (2019-2021).

Wykonawca wyłoniony został w konkursie ofert i zostało nim Centrum Medyczne Nieporęt Sp. z o.o., ul. Podleśna 4. Program oferuje uzupełnienie świadczeń gwarantowanych, finansowanych z NFZ. Ułatwi dostęp większej liczbie mieszkańców do bezpłatnych zabiegów rehabilitacyjnych bezpośrednio na terenie gminy.

Skorzystanie z Programu będzie możliwe po uzyskaniu skierowania od lekarza specjalisty lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który udziela świadczeń finansowanych przez NFZ (nie będą honorowane skierowania z prywatnych wizyt u lekarzy, tzw. „prywatne”)
i zakwalifikowaniu się na określony rodzaj zabiegów w ramach zagwarantowanych środków finansowych.

Pacjenci do Programu będą kwalifikowani wg kolejności zgłoszeń, a czynnikiem decydującym będzie dostępność do zabiegu oraz wykorzystanie środków finansowych.

Świadczenia w ramach Programu udzielane będą bezpłatnie, do wyczerpania środków finansowych, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2021 r.

Informacje i zapisy w Centrum Medycznym Nieporęt, ul Podleśna 4

Rejestracja – telefony:

(22) 767  57  20
(22) 772  32  13
(22) 772  32  05