Rehabilitacja zdrowotna dla mieszkańców

Gmina Nieporęt kontynuuje rozpoczętą w 2016 r.  realizację „Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców w latach 2016-2018”, finansowanego w całości z budżetu gminy. Jest on skierowany do mieszkańców zameldowanych na pobyt stały, wymagających tej formy leczenia. Jego realizacja rusza 1 marca 2018 r.

Na realizację gminnego Programu w 2018 r. zarezerwowano w budżecie gminy 100 tys. złotych. Wykonawca wyłoniony został w konkursie ofert i zostało nim Centrum Medyczne Nieporęt Sp. z o.o. ul. Podleśna 4. Program oferuje uzupełnienie świadczeń gwarantowanych, finansowanych z NFZ. Ułatwi dostęp większej liczbie mieszkańców do bezpłatnych zabiegów rehabilitacyjnych bezpośrednio na terenie gminy. Skorzystanie z Programu będzie możliwe po uzyskaniu skierowania od lekarza specjalisty lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który udziela świadczeń finansowanych przez NFZ (nie będą honorowane skierowania tzw. „prywatne”) i zakwalifikowaniu się na określony rodzaj zabiegów w ramach zagwarantowanych środków finansowych.

Pacjenci do Programu będą kwalifikowani wg kolejności zgłoszeń, a czynnikiem decydującym będzie dostępność do zabiegu oraz wykorzystanie środków finansowych.

Świadczenia w ramach Programu udzielane będą bezpłatnie, do wyczerpania środków finansowych, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2018 r..

Realizacja Programu rusza 1 marca br.,  pacjenci przyjmowani będą od poniedziałku do piątku w godzinach 18.00-19.00.