Rehabilitacja zdrowotna dla mieszkańców

Bezpłatna rehabilitacja lecznicza dla mieszkańców Gminy Nieporęt, na lata 2022-2024

 

Gmina Nieporęt kontynuuje rozpoczętą w 2016 roku realizację Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Nieporęt, finansowanego w całości z budżetu gminy.

Program jest skierowany do mieszkańców Gminy Nieporęt składających zeznanie podatkowe w Urzędzie Skarbowym w Legionowie ze wskazaniem adresu zamieszkania na terenie Gminy Nieporęt, wymagających tej formy leczenia.

Na realizację gminnego Programu zarezerwowano w budżecie gminy 300 tys. złotych, po 100 tys. zł. na każdy rok realizacji Programu.

Realizatorem Programu jest Centrum Medyczne Nieporęt Sp. z o.o., ul. Podleśna 4.

Program oferuje uzupełnienie świadczeń gwarantowanych, finansowanych z NFZ i ułatwia dostęp większej liczbie mieszkańców do bezpłatnych zabiegów rehabilitacyjnych bezpośrednio na terenie gminy.

Skorzystanie z Programu będzie możliwe po uzyskaniu skierowania od lekarza specjalisty lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który udziela świadczeń finansowanych przez NFZ oraz po uzyskaniu kwalifikacji się na określony rodzaj zabiegów w ramach zagwarantowanych środków finansowych.

Pacjenci do Programu będą kwalifikowani według kolejności zgłoszeń, a czynnikiem decydującym będzie dostępność do zabiegu oraz wykorzystanie środków finansowych.

Świadczenia w ramach Programu udzielane będą bezpłatnie, do wyczerpania środków finansowych, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2024 r.

Informacje i zapisy: Centrum Medycznym Nieporęt, ul. Podleśna 4

Telefon: 22/ 767 57 20 wew. 2