Podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej w Stanisławowie Drugim, Woli Aleksandra i Józefowie

 

Z przyjemnością informuję Państwa, że została zakończona oczekiwana przez Mieszkańców realizacja inwestycji obejmującej budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Stanisławów Drugi, Wola Aleksandra oraz Józefów, co umożliwia wykonanie przyłączeń Państwa nieruchomości do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej. Eksploatatorem sieci będzie Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie.

 W celu podłączenia Państwa nieruchomości do nowej sieci kanalizacyjnej, konieczne jest:

  • uzyskanie warunków technicznych podłączenia do kanalizacji – od Gminnego Zakładu Komunalnego w Nieporęcie,
  • wykonanie projektu budowlanego przyłącza nieruchomości do sieci kanalizacyjnej;
  • wybudowanie przyłącza zgodnie z uzyskanymi warunkami i projektem;
  • zawarcie z Gminnym Zakładem Komunalnym w Nieporęcie umowy na odprowadzanie ścieków.

Informuję jednocześnie, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) – przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej stanowi obowiązek właścicieli nieruchomości.*

Pragnę przy tym przypomnieć, że Gmina Nieporęt uzyskała dofinansowanie na budowę kanalizacji sanitarnej ze środków unijnych, w związku z czym zobowiązana jest do uzyskania w terminie wyznaczonym umową o dofinansowanie – efektu ekologicznego w postaci odpowiedniej liczby osób zamieszkałych na nieruchomościach podłączonych do nowej sieci kanalizacyjnej.

W związku z powyższym, konieczne staje się wykonanie podłączenia Państwa nieruchomości do sieci kanalizacyjnej w terminie – najpóźniej do dnia 31.05.2016 r., o co uprzejmie zwracam się do Państwa niniejszym pismem.

Szczegółowych informacji w zakresie podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej udziela Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie.

adres: ul. Podleśna 4B, 05-126 Nieporęt

tel. (22) 774-87-89, www.gzk.nieporet.pl, gzk.sekretariat@nieporet.pl

 

Pouczenie:

*przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych

Zgodnie z art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) – Wójt sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy; do kontroli, stosuje się przepisy art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 w/w ustawy – kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 – podlega karze grzywny.

 

Podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej w Ryni

 

Z przyjemnością informuję Państwa, że została zakończona oczekiwana przez Mieszkańców realizacja inwestycji obejmującej budowę kanalizacji sanitarnej w Ryni, co umożliwia wykonanie przyłączeń Państwa nieruchomości do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej. Eksploatatorem sieci będzie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie S.A. – Zakład „Dębe” w Wieliszewie.

 W celu podłączenia Państwa nieruchomości do nowej sieci kanalizacyjnej, konieczne jest:

  • uzyskanie warunków technicznych podłączenia do kanalizacji – od MPWiK w Wieliszewie,
  • wykonanie projektu budowlanego przyłącza nieruchomości do sieci kanalizacyjnej;
  • wybudowanie przyłącza zgodnie z uzyskanymi warunkami i projektem;
  • zawarcie z MPWiK w Wieliszewie umowy na odprowadzanie ścieków.

Informuję jednocześnie, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) – przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej stanowi obowiązek właścicieli nieruchomości.*

Pragnę przy tym przypomnieć, że Gmina Nieporęt uzyskała dofinansowanie na budowę kanalizacji sanitarnej ze środków unijnych, w związku z czym zobowiązana jest do uzyskania w terminie wyznaczonym umową o dofinansowanie – efektu ekologicznego w postaci odpowiedniej liczby osób zamieszkałych na nieruchomościach podłączonych do nowej sieci kanalizacyjnej.

W związku z powyższym, konieczne staje się wykonanie podłączenia Państwa nieruchomości do sieci kanalizacyjnej w terminie – najpóźniej do dnia 31.05.2016 r., o co uprzejmie zwracam się do Państwa niniejszym pismem.

Szczegółowych informacji w zakresie podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej udziela Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie S.A. – Zakład „Dębe” w Wieliszewie.

adres:

Zakład „Dębe”

  1. 600-lecia 20, 05-135 Wieliszew

tel. (22) 445-84-50, www.mpwik.com.pl

Komunikat w sprawie  obsługi Klienta w zakresie podłączania do sieci kanalizacyjnej

Uwaga

Pouczenie:

*przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych

Zgodnie z art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) – Wójt sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy; do kontroli, stosuje się przepisy art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 w/w ustawy – kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 – podlega karze grzywny.

Przyjmowanie interesantów na terenie Zakładu Północnego w Wieliszewie