Rekrutacja do przedszkoli i szkół gminnych na rok 2022

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją związaną z rekrutacją do gminnych szkół i przedszkoli. Poniżej przekazujemy harmonogram, zasady rekrutacji oraz kryteria przyjęcia dziecka do placówki.

  1. Zarządzenie nr 21/2022 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2022/2023 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Nieporęt

2. Uchwała Rady Gminy Nieporęt Nr XXXVIII/15/2017- kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych

3. Uchwała Rady Gminy Nieporęt Nr XXXVIII/14/2017- granice obwodu szkół

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2022/2023

  1. Oświadczenie o miejscu zamieszkania

2. Deklaracja o kontynuacji przedszkola

3. Oświadczenie o uczęszczaniu kandydata do oddziału przedszkolnego

4. Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata

5. Oświadczenie o zatrudnieniu

6. Wniosek o przyjęcie do przedszkola

REKRUTACJA DO KLASY 1 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2022/2023

  1. Oświadczenie o miejscu zamieszkania

2. Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata

3. Oświadczenie o zatrudnieniu

4. Wniosek o przyjęcie do kl.I SP

5. Zgłoszenie – I kl.SP