Na podstawie art. 22 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Wójt Gminy Nieporęt zobowiązany został do prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków.
Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Nieporęt została przygotowana według specyfikacji przygotowanej przez Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków. Podczas prac nad Gminną Ewidencją Zabytków dokonano weryfikacji zasobu znajdującego się w wykazie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pod kątem stanu faktycznego.

Po uporządkowaniu i skatalogowaniu gminnego zasobu zabytków nieruchomych,w Gminnej Ewidencji Zabytków umieszczono obiekty, które prezentuje poniższa tabela.

Lokalizacja zabytku Rodzaj obiektu Datowanie Numer wpisu do rejestru Data wpisu do rejestru
Nieporęt
Pl. Wolności 3
Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP wraz z otaczającym drzewostanem  1661-1667  1066/673  12 kwietnia 1962 r.
Nieporęt
Pl. Wolności 3
 Cmentarz rzymsko-katolicki parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP (z nagrobkami, bramą, częścią ogrodzenia i starodrzewem)  Zał. 1700, najstarsze nagrobki z I połowy  XIX w.  1473  7 maja 1993 r.
 Beniaminów  Fort  l. 30/40. XIX w.  1462-A  11 stycznia 1991 r.
 Nieporęt Pl. Wolności 3  Dzwonnica  XVIII w. ewidencja wojewódzka  1997 r.
 Michałów-Grabina  Cmentarz osadników niemieckich  XIX w.  ewidencja wojewódzka  1995 r.
 Stanisławów Pierwszy  Cmentarz osadników niemieckich  Poł. XIX w.  ewidencja wojewódzka  1998 r.
 Białobrzegi  Cmentarz jeńców radzieckich  1949-1950 r.  ewidencja wojewódzka  1990 r.

 

Odnośnik do Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Nieporęt.